Redactia.ro
Home » Știri » Calendar Admitere Spiru Haret. Ce trebuie să conțină dosarul și de ce notă ai nevoie ca să intri

Calendar Admitere Spiru Haret. Ce trebuie să conțină dosarul și de ce notă ai nevoie ca să intri

Calendar Admitere Spiru Haret

Admitere Universitatea Spiru Haret. Perioada de înscrieri va începe peste ceva timp, dar elevii trebuie să fie pregătiți pentru acest moment.

Admitere Universitatea Spiru Haret 2021. Cum se face aceasta

Admiterea pentru Universitatea Spiru Haret din 2021 se va face totalmente online. Perioada de înscriere este de pe 1 iulie 2021 până pe 30 septembrie.

De asemenea, conducerea instituției a dat și posibilitatea de preînscrieri onlin, de pe 18 februarie 2021 și până pe 31 iulie 2021. Aceștia au un beneficiu: nu vor mai plăti taxa de înscriere de 150 de lei. Rezultatele din anii trecuți nu mai sunt disponibile, ele fiind acum confidențiale.

„Candidaţii care au optat pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universităţii Spiru Haret (licenţă sau masterat) în perioada 17 februarie – 31 iulie 2021 şi au depus documentele până la data de 31 iulie 2021 sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere”, arată Universitatea Spiru Haret.

Cine e scutit de plata taxei la Universitatea Spiru Haret

„Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la 26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:

  • candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
  • candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani);
  • candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani)”.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere și candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiul I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare recunoscute de ministerul de resort.

După ce întocmeşti dosarul de înscriere, completează formularele, pune totul în dosar şi vino să te înscrii la sediul central al Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, sau la sediile facultăţilor din Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova, Câmpulung-Muscel, precum şi în celelalte spaţii ale Universităţii Spiru Haret, unde este organizat serviciul de secretariat.

Acte necesare înscriere Universitatea Spiru Haret

  1. A) DOVADA ABSOLVIRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT:

Diplomă de bacalaureat / diplomă echivalentă în original

sau

Copie a diplomei de bacalaureat însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate sau care au depus diploma de bacalaureat în original la alt dosar de admitere);

sau

Adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent; adeverinţa trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;

sau

Copie a adeverinţei eliberată de liceu, însoţită de o adeverinţă eliberată de facultatea la care se află adeverinţa eliberată de la liceu în original (pentru cei care au depus adeverinţa eliberată de la liceu în original la alt dosar de admitere).

  1. B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:

Copie a cărții de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;

Copie a certificatului de naştere;

Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

  1. C) ALTE DOCUMENTE:

Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie);

3 fotografii 3/4;

Dosar plic.

  1. D) DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

Fișă – chestionar pentru admitere