Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 19 octombrie 2020. Mare sărbătoare pentru creștini

Calendar ortodox 19 octombrie 2020. Mare sărbătoare pentru creștini

Sfântul proroc Ioil

Calendar ortodox 19 octombrie 2020. Este mare sărbătoare pentru toți creștinii, pentru că la această dată este Sfântul Prooroc Ioil.

Viața Sfântului Prooroc Ioil, sărbătorit de creștini pe 19 octombrie

Sfântul Prooroc Ioil a trăit cu 800 de ani înainte de venirea lui Hristos pe lume, întrupat în muritor. Numele său înseamnă, de fapt,  “dragostea lui Dumnezeu, pârgă, sau începătură a lui Dumnezeu”, iar el este unul dintre profeții Vechiului Testament.

El a profețit despre invazia lăcustelor, dar și despre robia babiloniană. Sfântul Prooroc Ioil a profețit și căderea Ierusalimului.

Sfântul Prooroc Ioil le vorbea oamenilor despre pocăință și despre post, despre credință și Judecata de Apoi.

Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Ioil

Troparul Sfântului Prooroc Ioil, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău, Doamne, Ioil pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm: mântuieşte sufletele noastre!

Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmosul:

Veniţi, popoare, să cân­tăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata proorocilor se vese­leşte împreună cu noi, când se face ţie laudă, gânditorule de cele cereşti, Sfinte Ioil, de Dumnezeu arătătorule. Cu care împreună roagă-te, să ne mântuim noi, fericite.

Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestind mai înainte cuvintele cele Dumnezeieşti, de Dum­nezeu insuflate, ai descoperit mânia cea cumplită şi pe drep­tate, care s-a întâmplat din reaua credinţă a poporului celui ce cugeta cele deşarte, Sfinte Proorocule Ioil.

Stih: Sfinte Proorocule Ioil, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine te-a umbrit Însuflarea Duhului cea minunată şi purtă­toare de lumină şi făcătoare de viaţă; şi a suflat întru tine cunoştinţa celor ce vor să fie, proorocule preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine te-a însemnat mai înainte cortul mărturiei, închipuindu-te cu multe feluri de în­chipuiri şi arătând pe Cel În­trupat din tine Neschimbat, Maica lui Dumnezeu, Prea­curată Stăpână.

Ce sfinți mai sunt sărbătoriți pe 19 octombrie

Sfântul Mucenic Uar, şapte dascăli, fericita Cleopatra şi a fiului ei, Ioan;

Şase cuvioşi mucenici din pustie, care s-au nevoit împreună cu Sfântul Uar;

Sfântului Sfinţit Mucenic Sadot şi cei împreuna cu dânsul, o sută douăzeci de mucenici;

Sfântul Leontie filosoful;

Sfinţii Felix, preotul, şi Eusebie, diaconul;

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila (Bulgaria), făcătorul de minuni.

Loading...