Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 5 ianuarie 2022. Ce nu se face în Ajunul Bobotezei

Calendar ortodox 5 ianuarie 2022. Ce nu se face în Ajunul Bobotezei

Calendar ortodox 5 ianuarie 2022. Este ziua în care se sărbătorește Ajunul Bobotezei, o zi marcată de mai multe datini ce trebuie urmate întocmai pentru a avea un an bun.

Pe 5 ianuarie, de Ajunul Bobotezei, zi care precede sărbătoarea propriu-zisă a Bobotezei, una dintre cele mai importante din calendarul ortodox, este o zi presărată de datini sfinte în tradiția populară.

Calendar ortodox 5 ianuarie 2022. Ce nu se face în Ajunul Bobotezei

În tradiţia ortodoxă, Ajunul Bobotezei este zi de post. Se spune că cel care va posti în această zi va avea noroc tot anul. Tot în această zi, există tradiţia ca preotul din parohii să treacă pe la toate casele cu „Iordanul”, sfinţind astfel gospodăriile şi pe credincioşi.

Pe 5 ianuarie, se pregăteşte pentru a doua zi tradiţionala Cruce de gheaţă, pentru slujba de sfinţire a apei.

Se spune și că toţi cei care vor strănuta în ajun de Bobotează, vor avea un an plin de noroc, iar bolile îi vor ocoli.

Tot în Ajunul Bobotezei, sunt interzisecerturile în casă. Oamenii trebuie să încerce să evite orice fel de conflict. Totodată, trebuie știut că nu se dă nimic cu împrumut, nici măcar jăratec.

În Ajunul Bobotezei, dar nici în ziua de Bobotează sau cea de Sfântul Ioan Botezătorul şi opt zile după aceea, nu se spală rufe, pentru că apele sunt sfinţite.

Cenuşa din sobă şi gunoiul din casă se strâng dimineaţa. Resturile se presară pe câmp. Datina ar aduce roade tot anul celor ce o urmează. Tot așa, plantele ar fi protejate de insecte și vreme rea.

Altă superstiție din popor ne învață că în seara de Ajun oamenii pot afla cât timp vor trăi. Cei din familie iau la miezul nopţii cărbuni din vatră. Se crede că primul care va muri va fi cel al cărui cărbune se va stinge mai repede. Cel mai longeviv va fi cel al cărui cărbune se va stinge ultimul.

Calendar ortodox 5 ianuarie 2022. Cea mai puternică rugăciune pe care să o spui în Ajunul Bobotezei

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule născut din Tatăl mai înainte de toti vecii, Lumină din Lumină, care luminezi toate, care nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră.

Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul şi pentru aceasta în luminată zi a Dumnezeieștii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcătosi și la vameși ca să Te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi ca un Miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău.

Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel.

Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte Ti-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai implinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi prin junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuţi ai grăit: “Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăsi să-L primesc” şi, astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre.

Cea mai puternică rugăciune pe care să o spui în Ajunul Bobotezei

Pentru aceasta toate puterile cereşti se bucură si toată făptura se veseleşte, asteptând slobozire din stricăciune zicând: “A venit luminarea, s-a aratat harul si izbăvirea, lumea se luminează si oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul si pământul si toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile si mările să dăntuiască, că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor. Să se bucure astăzi şi adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi si toti să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniti cu mintea la Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai”.

Această taină Dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învredniceste-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, Izvorul cel pururea dătător de viaţă, să scoatem apa harului Tău şi iertarea păcatelor şi să trăim în veacul de acum în curătie si feciorie, în dreptate si cucernicie, aşteptând nădejdea cea fericită si arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru, pentru că nu ne mântuieşti numai după faptele noastre, ci cu marea Ta milostivire si cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia nasterii din nou, ca îndreptaţi cu harul Tău să fim moştenitori ai vieţii veşnice în împărătia Ta, unde ne învredniceste să slăvim, împreună cu toţi sfinţii, Preasfântul Tău Nume cu Părintele Tău fără de Început şi cu Preasfântul şi Bunul si de Viată Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Când se sărbătorește Boboteaza 2022

Boboteaza sau Botezul Domnului este sărbătorită în fiecare an pe data de 6 ianuarie.

Din punct de vedere calendaristic, Boboteaza reprezintă încheierea ciclului celor 12 zile ale Sărbătorilor de Iarnă, care încep pe 25 decembrie, cu Naşterea Domnului sau Crăciunul.