Redactia.ro
Home » Stil de viață » Inedit » Calendar ortodox 6 septembrie 2021. Ce mare sfânt este pomenit

Calendar ortodox 6 septembrie 2021. Ce mare sfânt este pomenit

Calendar creștin 6 septembrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 6 septembrie, în fiecare an este sărbătorită Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose.

Calendar ortodox 6 septembrie 2021. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose

În Frigia, nu departe de orașul Hieropolis, într-un loc numit Cheretopos, exista o biserică numită după Arhanghelul Mihail, construită peste un izvor miraculos. Această biserică a fost construită de un anumit locuitor al orașului Laodicia în semn de recunoștință față de Dumnezeu pentru că i-a vindecat fiica mută, conform oca.org. Sfântului Arhanghel Mihail i s-a arătat acestui om în vis și i-a dezvăluit că fiica sa va primi darul vorbirii după ce va bea din apa izvorului.. Fata a primit de fapt vindecare și a început să vorbească. După această minune, tatăl și fiica lui și toată familia lor au fost botezați. În semn de recunoștință, părintele a construit biserica în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail. Nu numai creștinii au început să vină la primăvară pentru vindecare, ci și păgânii. Procedând astfel, mulți dintre păgâni s-au întors de la idolii lor și s-au convertit la credința în Hristos.

Calendar ortodox 6 septembrie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești astăzi

Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevăratei po­căințe, întristarea cea nefățarnică după Dumnezeu și zdrobirea pentru păcatele noastre, ca zilele ce ne-au mai rămas din această viață trecătoare să le chel­tuim nu spre plăcerea simțurilor și hrănirea patimilor noastre, ci întru îndrep­tarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu nevoințele curăției și cu bineplăcutele fapte ale milostivirii.

Iar când se va apropia ceasul sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile aces­tui trup pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apă­rare împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul sufletului omenesc la cele de Sus, ca păziți fiind prin tine, fără m­piedicare să ajungem în sălașurile prea-slăvite ale Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nos­tru Domn și Stăpân, și căzând cu la­crimi la picioarele Lui, cuprinși de bucu­rie și umilin a sa strigăm: slava Ție, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pen­tru preamultă dragoste pe care o ai față de noi, nevrednicii, ai binevoit a trimi­te pe îngerii Tăi ca să slujească mân­tuirii noastre! Amin!

Ai un pont sau mai multe informații pe subiect, scrie-ne pe adresa pont@redactia.ro
Etichete: