Redactia.ro
Home » Știri » De ce acte ai nevoie pentru a beneficia de ajutorul de deces. Exista mai multe condiții

De ce acte ai nevoie pentru a beneficia de ajutorul de deces. Exista mai multe condiții

Ajutorul de deces reprezintă sprijinul financiar acordat o singură dată, pe baza documentelor justificative, în situația decesului asiguratului, pensionarului sau a unui membru de familie aflat în întreținerea titularului la momentul decesului. Ce acte sunt necesare.

Cine beneficiază de acest ajutor

Ajutorul de deces este acordat unei singure persoane, care poate fi, în funcție de circumstanțe:

 • Soțul sau soția supraviețuitoare a persoanei decedate.
 • Copilul decedatului.
 • Părintele decedatului.
 • Tutorele sau curatorul legal al persoanei decedate, dacă este cazul.
 • Orice altă persoană care poate demonstra prin documente că a suportat cheltuielile legate de înmormântare, în situația în care nu există cereri din partea persoanelor menționate anterior.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces este acordat asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Documente necesare pentru un decedat care era pensionar

 1. Cerere pentru acordarea ajutorului de deces.
 2. Cuponul pensiei al decedatului.
 3. Certificatul de deces (în original).
 4. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile legate de înmormântare, inclusiv o declarație a solicitantului ajutorului de deces.
 5. Actul de identitate al solicitantului (în original).
 6. Actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator sau mandatar (în original).

Documente necesare dacă decedatul era asigurat în sistemul public de pensii

 1. Cerere-tip pentru ajutorul de deces.
 2. Certificatul de deces (în original).
 3. Actul de identitate al solicitantului (în original).
 4. Actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, în cazul în care este relevant, actul care atestă calitatea de tutore, curator sau mandatar (în original).
 5. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile legate de înmormântare, în original, sub forma unei facturi fiscale, chitanțe sau o declarație pe proprie răspundere (în situația în care solicitantul este soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul) sau o declarație pe propria răspundere autentificată de notar (în cazul altor persoane).
 6. Declarație pe propria răspundere că aceste cheltuieli au fost suportate integral de către solicitant (formular „Declarație Aparținător”).
 7. Adeverință de salariat care atestă că decedatul era salariat și nu a beneficiat de concediu fără salariu sau absențe nemotivate la data decesului (în original).

Documente necesare dacă nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru al familiei era asigurat în sistemul public de pensii

 1. Cerere-tip (formular) – Anexa 11.
 2. Certificatul de deces (în original).
 3. Actul de identitate al solicitantului (în original).
 4. Actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, în cazul în care este relevant, actul care atestă calitatea de tutore, curator sau mandatar (în original).
 5. Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile legate de înmormântare, în original, sub forma unei facturi fiscale, chitanțe sau o declarație pe proprie răspundere (în situația în care solicitantul este soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul) sau o declarație pe propria răspundere autentificată de notar (în cazul altor persoane).
 6. Declarație pe propria răspundere că aceste cheltuieli au fost suportate integral de către solicitant (formular „Declarație Aparținător”).
 7. Declarație pe propria răspundere că solicitantul nu avea calitatea de pensionar/asigurat și nu realiza venituri (formular „Declarație Membru”).
 8. Adeverință de salariat care atestă că decedatul era salariat și nu a beneficiat de concediu fără salariu sau absențe nemotivate la data decesului (în original).

Câți bani se alocă pentru ajutorul de deces

În anul 2023, cuantumul ajutorului de deces este de 6.789 de lei. Această sumă este stabilită anual prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și nu poate fi mai mică decât valoarea câștigului salarial mediu brut. Cu această creștere de 700 de lei în comparație cu anii precedenți, ajutorul de deces a ajuns la această valoare totală în 2023.

Este important de menționat că ajutorul de deces trebuie acordat în termen de 3 zile de la solicitare, în funcție de situația asiguratului sau pensionarului decedat:

 • Casa teritorială de pensii acordă ajutorul de deces în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, sau a unui membru de familie al acestora.
 • Instituția care gestionează bugetul asiguraților pentru șomaj acordă ajutorul de deces în cazul decesului șomerului sau al unui membru de familie al acestuia.

Sursă info: cpmb.ro

 

adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini