Redactia.ro
Home » Știri » Dosar de pensie 2019. Când se depune și ce trebuie să conțină

Dosar de pensie 2019. Când se depune și ce trebuie să conțină

Dosar de pensie 2019. Când se depune și ce trebuie să conțină

Dosar de pensie 2019 – care sunt actele necesare și cum funcționează procedura în România. În sistemul public pensiile se primesc în funcție de categoria de pensie solicitată, de la data la care sunt îndeplinite condițiile prevăzzute de legea aflată în vigoare.

Cererea de solicitare a pensiei, împreună cu setul de acte necesare se depune la casa teritorială specială în raza în care are domiciliul persoana care solicită pensia. Acest lucru pot să îl facă și persoanele care se află în afara țării.

Ele vor depune acest dosar la casa teritorială corespunzătoare ultimului domiciliu înregistrat. Pensiile se stabilesc de către casa teritorială sau sectorială competentă, în funcție de caz.

Majoritatea tipurilor de pensii se primesc de la data acordării, prin decizia casei de pensii. În acest caz, excepție fac pensiile anticipate, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat.

Pentru admiterea sau respingerea dosarelor, casele de pensii au la dispoziție 45 de zile de la data la care cererea a fost înregistrată. Conform Casei Naționale de Pensii Publice există mai multe tipuri de pensii care pot fi solicitate, fiecare cu actele aferente.

Dosar de pensie 2019. Pensia pentru limita de vârstă- anticipată și anticipată parțială

*cerere tip pentru înscrierea la pensie ;

*acte de vechime:

-carnetul de muncă (original și copie);
– adeverințe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;
– adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
– adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original);

*actele de stare civilă ale solicitantului:

– BI/CI;
– certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);

*livretul militar (original și copie);

*diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverinșa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;

*dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

*adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

* dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;

* procura specială, pentru mandatar (original și copie);

*acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completarile ulterioare.

Dosar de pensie 2019. Pensia de invaliditate:

*cerere tip pentru înscrierea la pensia de invaliditate;

*actele menționate la pensia pentru limita de varstă;

*decizia medicală asupra capacității de muncă (original);

*adeverința din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverința din care să rezulte data încetării calității de asigurat (original);

*documentele necesare dovedirii accidentului de muncă sau bolii profesionale, după caz;

Dosar de pensie 2019. Pensia de urmaș:

*cerere tip pentru înscrierea la pensie de urmaș;

*actele mentionate la pensia pentru limita de varstă, pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

*actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (original și copie);

*decizia medicală asupra capacității de muncă, în cazul urmașului invalid (original);

*decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

*adeverința de studii, în cazul urmașilor copii in varsta de peste 16 ani (original);

*actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

*documente necesare pentru decesul cauzat de accident de muncă, respectiv boala profesională.

Citește și: Vouchere de vacanță 2019. Ce se întâmplă cu facilitățile pentru bugetari

adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini
Etichete: