Redactia.ro
Home » Știri » Alegeri locale 2020. Cum se aleg președinții Consiliilor Judeţene. Puțini dintre alegători știu asta

Alegeri locale 2020. Cum se aleg președinții Consiliilor Judeţene. Puțini dintre alegători știu asta

alegeri locale 2020

Alegeri locale 2020. Duminică sunt organizate alegerile locale, unde alegătorii își vor putea vota primarii, consiliile locale și consiliile județene. Mandatele actualilor edili și consilieri s-au prelungit până la data preluării de către noile autorităţi ale administraţiei publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor.

În timp ce consiliile județe se aleg se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, președinții acestora se aleg prin votul indirect al consilierilor. Consiliile județene se aleg pe circumscripții electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale.

Alegeri locale 2020. Cum se aleg președinții Consiliilor Judeţene

Un aspect știut de foarte puțini români este acela că la acest scrutin președinții consiliilor județene nu se mai aleg prin votul direct al electoralului, ci indirect prin votul secret al consilierilor judeţeni, cu majoritate simplă, potrivit Autorității Electorale Permanente (AEP).

Aceştia vor putea fi demişi, însă, la iniţiativa a cel puţin o treime din numărul consilierilor judeţeni, cu majoritate calificată, adică voturile a două treimi din numărul total, şi motivat, conform proiectului de lege adoptat în mai 2015 de Parlament.

Președintele consiliului județean are următoarele atribuții, potrivit Codului Administrativ:

  • conduce ședințele consiliului județean și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;
  • prezintă consiliului județean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor consiliului județean.
  • exercită funcția de ordonator principal de credite;
  • întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;
  • urmărește modul de realizare a veniturilor bugetare și propune consiliului județean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;
  • coordonează realizarea serviciilor publice de interes județean furnizate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului județean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice de interes județean;
  • emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa, prin lege;
Loading...