Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 1 iulie 2020. Pomenirea unui mare sfânt, devenit episcop

Calendar ortodox 1 iulie 2020. Pomenirea unui mare sfânt, devenit episcop

Leontie

Calendar ortodox 1 iulie 2020. La această dată toți creștinii îi sărbătoresc pe niște mari sfinți. Este vorba despre Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. Tot la această dată se face și pomenirea pentru Cosma și Damian, cei din Roma.

Viața Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți

Sfântul Leontie s-a născut în secolul al XIV-lea din niște părinți foarte credincioși. Astfel, el a urmat de mic calea dreptei credinței și a intrat monah la Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi.

Mai târziu, el s- aretras pe Valea Puteni, unde mai mulți călugări au început să se adune în preajma lui.

Încetul cu încetul, odată ce numărul călugărilor a început să crească, el a înființat Schitul lui Lavrentie, care a devenit în scurt timp prima sihăstrie cunoscută din nordul Moldovei.

El a devenit ulterior ierarh al Episcopiei Rădăuți. La bătrânețe, el s-a retras la schitul pe care îl întemeiase.

Acatistul Sfântului Leontie de la Rădăuţi

Troparul Sfântului Leontie de la Rădăuţi, glasul al 8-lea:

Cu nevoinţe duhovniceşti toată viaţa ţi-ai petrecut-o şi, primind vrednicia arhieriei, cu smerenie şi cu frică de Dumnezeu ai slujit Biserica lui Hristos, pe Care roagă-L, Sfinte Ierarhe Leontie, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Preacuvinciosul ierarh, iubitorului de nevoinţe duhovniceşti, înţeleptului păstor al turmei celei cuvântătoare încredinţate din voia lui Dumnezeu, folositorului celor bolnavi şi întăritorului dreptei credinţe cu dragoste să-I cântăm: Bucură-te, preacuvioase Părinte Ierarhe Leontie!
Icosul 1

Auzind glasul Evangheliei: „Intraţi pe poarta cea strâmtă şi mergeţi pe calea cea îngustă, care duce la viaţă”, din copilărie ai păşit pe această cale, luând cu dragoste jugul lui Hristos, şi cu totul ai urmat Lui, lepădându-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem ţie, Sfinte Ierarhe Leontie:
Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor;
Bucură-te, că, iubind rugăciunea, teolog te-ai făcut;
Bucură-te, că mintea şi inima pururea către Domnul le-ai avut;
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, că prin rugăciune necontenită îngerilor te-ai asemănat;
Bucură-te, că nevoinţele tale sihăstreşti cu neîncetate rugăciuni le-ai luminat;
Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer ţi s-au făcut;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale mângâiere ai dat celor ce veneau la tine;
Bucură-te, că pe cei din primejdii cu rugăciunile tale i-ai izbăvit;
Bucură-te, izbăvitorule de patimile cele trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, întărirea credincioşilor;
Bucură-te, Sfinte preacuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Etichete: