Redactia.ro
Home » Stil de viață » Inedit » Calendar ortodox 16 octombrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit de creștini

Calendar ortodox 16 octombrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit de creștini

Calendar creștin 16 octombrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 16 octombrie, în fiecare an este sărbătorit Sfântul Mucenic Longhin Sutașul.

Calendar ortodox 16 octombrie 2021. Sfântul Mucenic Longhin Sutașul

Sfântul Mucenic Sutașul a fost unul dintre ostașii armatei conduse de Pontiu Pilat. Sfântul Mucenic Sutașul a fost cel care a avut în comandă paza Crucii la Răstignirea Domnului și paza Sfântului Mormânt. Atunci când s-au petrecut minunile la moartea Domnului, Sfântul Mucenic Sutașul a exclamat „Cu adevarat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu” (Matei 27: 54). Sfântul Mucenic Sutașul a fost cel care nu s-a lăsat cumpărat de iudei, ci a lepădat centura militar și s-a botezat. Acesta a fost decapitat la comanda iudeilor, iar capul sau a fost adus la Ierusalim ca Pilat sa fie incredintat de moartea acestuia.

Calendar ortodox 16 octombrie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești

Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Sfinte Mucenice Longhin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată.

Stih: Sfinte Mucenice Longhin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, muceni­ce, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubi­rea cea desăvârşită. Slujind cu gând curat lui Dum­nezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omo­rât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit. Pe Cuvântul Tatălui, cu cu­vântul L-ai zămislit în pânte­cele tău, ca să dezlege pe oa­meni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană.

Văzut-ai pe Mântuitorul răs­tignit şi luminându-te cu Ra­zele Lui, ai fugit de întunericul cel preaadânc al necunoştinţei şi te-ai îndreptat către Dumnezeiasca Cunoştinţă, crezând că Cel Ce Se vede, este Dumnezeu. Pentru aceasta şi chinuindu-te te-ai numărat cu cetele muceni­cilor, veselindu-te, Sfinte Mucenice Longhin, Preafericite. Cu care împreună roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.