Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 18 noiembrie 2021. Ce sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 18 noiembrie 2021. Ce sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 18 noiembrie 2021.

Calendar ortodox 18 noiembrie 2021. Creștinii ortodocși îl prăznuiesc joi, 18 noiembrie pe Sfântul Mucenic Platon. Tot în această zi sunt sărbătoriți Sfântul Mucenic Romano, catolic din Palestina, Sfântul Mucenic Zaheu, diaconul Bisericii Gadirii lui Alfeu.

Calendar ortodox 18 noiembrie 2021. Ce sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 18 noiembrie 2021. În această zi este prăznuit Sfântul Mucenic Platon. Acesta s-a născut în părțile Galatiei, din cetatea Anghira. Pentru că s-a arătat mărturisitor al învățăturii lui Hristos, a fost supus la diverse suferințe fizice din porunca guvernatorului Agripin. Acestuia i s-au pus pe piept bucăți de fier încins, trupul său fiind aruncat în foc, smoală, untdelemn.

După toate aceste chinuri, guvernatorul l-a sfătuit pe PLaton că trebuie să se abată de de la moarte. Așadar, Platon i-a răspuns: „Bine ma inveti Agripine ca sa ma abat de la moarte spre viata, caci fug de moartea cea vesnica si caut viata cea fara de moarte… Nici focul, nici ranile, nici mania fiarelor, nici taierea madularelor nu ma vor desparti pe mine de Dumnezeul cel viu; pentru ca nu iubesc veacul acesta de acum, ci pe Hristosul meu, Care pentru mine a murit si a inviat„. După ce a stat 18 zile fără mâncare și fără apă, i s-a tăiat capul.

Troparul Sfântului Mucenic Platon şi al Sfinţilor Mucenici Roman şi Zaheu, diaconii, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon, cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, care a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel cel fugărit mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe lăţimea cea Preacurată a Împărăţiei celei veşnice umblând, slăvite, miluieşte de toată mâhnirea şi de strâmtorarea supărărilor pe cei ce te laudă, care călătoresc neîntors pe calea ce duce către cer.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întrarmat cu arma dreptei credinţe, te-ai arătat turn nemişcat, Sfinte Platon; toată sălbăticirea încercărilor ai răbdat şi necazurile durerilor ai suferit, desfătându-te cu Dumnezeiescul har.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând împotrivire bărbătească, ai lepădat, preaînţelepte, materia cea muritoare şi stricăcioasă prin pătimire şi îmbrăcându-te în haina nestricăciunii, stai bucurându-te înaintea Stăpânului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai cu Trup, binecuvântată Fecioară, mai presus de gând, pe Cuvântul Cel Unul-Născut şi împreună Veşnic cu Tatăl Cel fără de început. Pentru aceea, drept înţelegând, te propovăduim şi cu cinste multă te numim Născătoare de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca fiind fără de durere, ai suferit cu toată răbdarea văpaia cea iute a focului, cu totul fericite, fiind cu totul aprins de râvna dreptei credinţe şi fiind înfierbântat cu Dumnezeiescul foc al credinţei.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimind bărbăteşte pentru Hristos, preafericite, ai luat de la El daruri cereşti şi cununi care rămân pururea, arătându-te purtător de cunună, Sfinte Platon, gânditorule de Dumnezeu, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind întins pe lemn tare, cu cumplite chinuri ţi-a fost strujit trupul. Dar tăria sufletului tău răbda, întărindu-se cu dragostea către Stăpânul şi cu dorirea Împărăţiei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Uşă a Luminii eşti Născătoare de Dumnezeu, fiind Luminată cu Razele Duhului; că prin tine S-a pogorât către noi Cuvântul, luminând cu Dumnezeiască Lumină pe toţi cei ce te laudă pe tine.

Etichete: