Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 25 noiembrie 2020. Sfânta Muceniță Ecaterina

Calendar ortodox 25 noiembrie 2020. Sfânta Muceniță Ecaterina

Sfânta Muceniță Ecaterina

Calendar ortodox 25 noiembrie 2020. Este mare sărbătoare pentru toți creștinii, fiindcă în această zi are loc pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, care a fost un adevărat exemplu de credință.

Viața Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, sărbătorită pe 25 noiembrie

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina s-a născut într-o familie de învățați, rudă cu împăratul Constantin cel Mare.  Mama acesteia era creștină pe ascuns, iar ea i-a dat mai departe credința și fiicei sale. Atunci când toți doreau ca ea să se mărite, singurul lucru pe care Sfânta Mare Muceniță Ecaterina îl voia era să fie fecioară a lui Hristos. Mama ei a cerut ajutor de la un duhovnic, iar acesta i-a povestit despre un suflet bun și cald, care nu are tată pe pământ, ci este o minune dumnezeiască. Vorbea despre Hristos. Ea a învățat totul despre credință și i-a făcut pe mușți să se convertească. Sfânta Mare Muceniță Ecaterina a murit pentru credința creștină.

Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

Iată ce rugăciune trebuie să rostești în această zi, pentru a primi binecuvântarea Sfintei.

Înţeleaptă fecioară a lui Hristos, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, care Duhului Sfânt încredinţându-te, ai lepădat toată dorinţa pământească şi te-ai logodit cu Mirele cel ceresc spre a căpăta viaţa nemuritoare, primeşte această puţină rugăciune a noastră! Nu suntem vrednici să mulţumim pentru binefacerile tale, căci n-avem sârguinţă care să ne apropie de dragostea lui Dumnezeu şi nici fapte bune către aproapele nostru, care să ne aducă îndurare. Dar ştiindu-te grabnică apărătoare a creştinilor, către tine îndrăznind cerem cu stăruinţă:  Vindecă rănile sufletelor noastre, Mare Muceniţă, căci greu pătimim, şi izbăveşte-ne de ispitele şi de primejdiile cu care vrăjmaşul ne îngrozeşte. Roagă-te Stăpânului tuturor să ne ierte nesocotinţa şi păcatele noastre şi să ne dăruiască pace, sănătate şi ajutor în toate cele bune, pentru ca împreună cu tine şi cu toţi sfinţii să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

Troparul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina

Glasul al 4-lea

Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino!Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească, înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.

Condacul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina

Glasul al 2-lea

Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare.

Ceată cinstită ridicaţi acum Dumnezeieşte, iubitorilor de mucenici, cinstind pe Preaînţeleapta Ecaterina. Că aceasta în locul luptei pe Hristos a propovăduit şi pe balaurul l-a zdrobit, cunoştinţa ritorilor ruşinând.

Glasul al 8-lea

Ceată cinstită ridicați acum dumnezeiește, iubitorilor de mucenici cinstind pe preaînțeleapta Ecaterina. Că aceasta în priveliște pe Hristos L-a propovăduit și pe balaurul l-a zdrobit, cunoștința ritorilor defăimând.

Alți sfinți sărbătoriți pe 25 noiembrie

Tot la această dată, mai sunt sărbătoriți și alți sfinți. Este vorba despre

Sfinţii 150 de retori ce au crezut în Hristos datorită Sfintei Ecaterina;

Sfântul Porfirie Stratilatul împreună cu 200 de ostaşi;

Sfântul Cuvios Petru Sihastrul şi a 670 de sfinţil mucenici.