Redactia.ro
Home » Stil de viață » Inedit » Calendar ortodox 28 octombrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit

Calendar ortodox 28 octombrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit

Calendar creștin 28 octombrie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 28 octombrie, în fiecare an este sărbătorit Sfântul Iachint de Vicina.

Calendar ortodox 28 octombrie 2021. Sfântul Iachint de Vicina

Sfântul Iachint de Vicina s-a născut la sfârșitul secolului al XIII-lea secol. A urmat liceele vremii, desăvârșindu-și studiile teologice la Constantinopol, unde a apărat împreună cu Sfântul Grigorie Palama învățătura ortodoxă a isihasmului. Dată fiind vrednicia sa, a fost ales mitropolit al Vicinei după moartea mitropolitului Chiril, în anul 1358. Sfântul Hyacinth a fost unul dintre cei mai străluciți mitropoliți care a completat seria ierarhilor care au slujit la Vicina, Dobrogea.

Marele ierarh s-a ocupat și de organizarea bisericească a Țării Românești, a hirotonit preoți vrednici și a pus în bună rânduială viața monahală, fiind iubit de popor pentru bunătatea și generozitatea sa. Spre sfârşitul slujirii sale pastorale, Sfântul Cuvios Nicodim a venit în Ţara Românească, unde a înfiinţat mănăstiri cu viaţă cenobitică: Vodiţa şi Tismana.

În ultimii ani ai vieții, Sfântul Iachint de Vicina a îndurat cu răbdare și rugăciune povara multor neputințe și multe boli, precum și multe defăimări nedrepte pentru că slăbiciunea bătrâneții l-a împiedicat să plece la Constantinopol. Dar el a depășit toate încercările cu smerenie și nădejde în Dumnezeu, dând exemplu bun de suferință spirituală în toate necazurile. La 9 iulie 2008, Biserica Ortodoxă Română l-a plasat printre sfinți, fiind prăznuit pe 28 octombrie, potrivit sfioanevanghelistul.ca.

Calendar ortodox 28 octombrie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești astăzi

Pe tine, vrednic păstor duhovnicesc, te ştim părinte plin de dragoste pentru turma ta, arhiereu cinstit şi iconom al Tainelor dumnezeieşti; pentru aceasta te rugăm să ne păzeşti pe noi de primejdii, de boli şi de necazuri, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!
De Hristos, Păstorul cel mare, ai fost dăruit Ţării Româneşti ca întâi mare păstor duhovnicesc, Sfinte Ierarhe Iachint, spre călăuzirea noastră şi spre întărire în dreapta credinţă, pe care am primit-o prin cuvântul Evangheliei, semănat în inimile strămoşilor noştri de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat; pentru aceasta, după datorie, te cinstim zicând:

Bucură-te, mărturisitor al dreptei credinţe!
Bucură-te, iubitor de nevoinţe!
Bucură-te, cel plin de râvnă sfântă pentru poruncile Domnului!
Bucură-te, miel curat al lui Hristos şi păstor al poporului!
Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei prin faptă şi cuvânt!

Bucură-te, arhiereu luminat de umbrirea Duhului Sfânt!
Bucură-te, rugător neadormit pentru păstoriţii tăi!
Bucură-te, izbăvitorul turmei tale de lupii răpitori şi răi!
Bucură-te, pildă de răbdare smerită în necazuri, în boli şi-n întristări!
Bucură-te, luminător cârmuitorilor credincioşi ai acestei ţări!
Bucură-te, flacără nestinsă a rugăciunii şi a deplinei milostiviri!
Bucură-te, întemeietor de multe sfinte biserici şi mânăstiri!
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!”