Redactia.ro
Home » Știri » Calendar Ortodox 30 aprilie 2022. Ce semnificație are Sâmbăta Luminată

Calendar Ortodox 30 aprilie 2022. Ce semnificație are Sâmbăta Luminată

sf apostol iacob

Astăzi, 30 aprilie 2022, este Sâmbăta Luminată. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Iacob al lui Zevedeu. De asemenea, tot în această zi sunt amintiți: Sfântul Clement, Sfântul Ignatie Briancianinov, Mucenicul Maxim, Mucenicul Vasile, episcopul Amasiei, Sfânta Muceniță Arghira și Sfântul Donat, episcopul Evriei.

Calendar Ortodox 30 aprilie 2022. Sfântul Apostol Iacob al lui Zevedeu

Sfântul Apostol Iacob al lui Zevedeu, fratele Sfântului Ioan Evanghelistul, a fost unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului. Atât Apostolul Iacob, cât și fratele său, l-au părăsit pe tatăl lor, Zevedei, precum și activitatea de pescar, pentru a urma calea spre Hristos.

Sfintele Evanghelii amintesc faptul că Apostolul Iacob a fost prezent la Schimbarea la față, de pe Muntele Tabor, dar și la cele întâmplate Mântuitorului Iisus Hristos în grădina Ghetsimani. Se spune că după Cincizecime, Sfântul Apostol Iacob a predicat Evanghelia în mai multe locuri, însă la întoarcerea în Ierusalim a pătimit multe chinuri din partea iudeilor.

Iacob al lui Zevedeu a reușit să convertească la creștinism o mulțime de iudei și păgâni. În cele din urmă, însă, Sfântul a fost condamnat la moarte și a luat mucenicia în anul 45.

Calendar Ortodox 30 aprilie 2022. Semnificația zilei

Denumirea de „Săptămâna Luminată” din care face parte și „Sâmbăta Luminată” provine de la un obicei practicat acum multă vreme, pe când Botezul era săvârșit în noaptea de Paști. Cei botezați erau numiți „luminați” și purtau veșminte albe în primele 7 zile după Paște. Se spune că de la purtarea hainelor albe, prima săptămână după Paște a primit numele de Săptămâna Luminată.

Sâmbăta Luminată este singura zi după Paște în care nu se fac parastase. Morții vor fi pomeniți luni, după Duminica Tomii. Totodată, în a șasea zi după Paște nu se îngenunchează, oamenii nu fac mătănii, ci doar se închină. Se spune că Iisus Hristos nu îi vrea pe oameni în umilinţă, ci să se îndrepte spre căinţă.

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Iacob al lui Zevedeu

Troparul Sfântului Apostol Iacob al lui Zevedeu, glasul al 3-lea:

Apostol al lui Hristos preaales şi frate al cuvântătorului de Dumnezeu celui iubit ai fost, Prealăudate Iacob; cere iertare de greşeli, pentru cei ce te laudăpe tine şi sufletelor noastre mare milă.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce…

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mreaja ta, ca un pescar isteţ, sufletul meu scoţându-l din adâncul greşelilor, fericite, luminează-l cu străluciri luminoase şi ca să laude după vrednicie a ta sfântă pomenire, bine îl povăţuieşte, de Dumnezeu grăitorule, Sfinte Apostole Iacob.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel mai înainte de veci împreună fără de început cu Tatăl şi Dumnezeul Cel Desăvârşit, Întrupându-Se, S-a arătat pe pământ ca un Om şi împreună lucrător şi slujitor harului preaînţelept, te-a arătat, fericite, cu Îuterea Lui întărit.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscând bunul fel al sufletului tău, Dumnezeu Cel mai înainte Atotştiutor şi tăria ta şi gândul tău cel nebiruit, mărite, mai înainte socotind, cu slujitorii Săi te-a aşezat, ca să-L vesteşti peDânsul neamurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îngerul Sfatului Celui Mare al Tatălui, din Maica ce n-a ştiut de bărbat, arătându-Se lumii, Trup a luat; Care pe tine ucenic cu virtuţi împodobit te-a arătat şi de Dumnezeu grăitor, ca să vesteşti cuvintele Lui, Apostole Iacob.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lucruri preamărite de tine s-au grăit în neamurile neamurilor; că pe Dumnezeu Cuvântul în pântece L-ai încăput, şi Curată ai rămas, de Dumnezeu Nascătoare, Marie. Pentru aceasta toţi te cinstim pe tine cea după Dumnezeu Ocrotirea noastră.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce a întărit cerul…

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine suflarea cea repede de sus a Mângâietorului aprinzându-te, înţelept de Dumnezeu grăitor te-a arătat, spunând luminat Măririle Cuvântului Celui Ce S-a Întrupat, Căruia şi însuţi văzător ai fost.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine ca pe o săgeată aleasă şi ascuţită, Cuvântul în inimile vrăjmaşilor te-a înfipt, ca să rupi sufletele celor potrivnici, preaînţelepte şi să dobândeşti prăzile lor, Sfinte Tăinuitorule, Apostole Iacob.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţită şi de lumină purtătoare naşterea ta, înţelepte, pentru apropierea cu rudenia cea cu Dumnezeu, preafericite, luminat arătată se vede; că din pruncie te-ai arătat trăitor cu Cuvântul împreună.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucuria nepătatului tău suflet fiind văzută de Stăpânul şi mai înainte de chemare, Fericite Iacob, te-ai arătat lui vrednic de primit şi orânduielii Lui cunos­cător te-ai făcut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Înaltă decât Heruvimii şi decât Serafimii te-ai arătat, de Dumnezeu Născătoare; că tu Singura ai primit în pântecele tău pe Dumnezeu Cel Neîncăput, Ceea ce eşti Neîntinată. Pentru aceasta pe tine toţi credincioşii cu cântări pururea te fericim.

Ai un pont sau mai multe informații pe subiect, scrie-ne pe adresa pont@redactia.ro
Etichete: