Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 30 iulie 2021. Ce sfânt mare este sărbătorit

Calendar ortodox 30 iulie 2021. Ce sfânt mare este sărbătorit

Calendar ortodox 30 iulie 2021

Calendar ortodox 30 iulie 2021. Vineri, creștinii ortodocși îl vor prăznui pe Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei. De asemenea, tot în această zi are loc începutul Postului Sfintei Marii. Tot vineri este sărbătorită și Sfânta Muceniță Iulita din Cezareea.

Calendar ortodox 30 iulie 2021. Ce sfânt mare este sărbătorit

Pe 30 iulie este sărbătorit Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei. Într-o zonă din Italia, numită Umbria, a trăit episcopul Sfântul Valentin, care luase de la Dumnezeu darul tămăduirii. Acesta a reușit să vindece multă lume cu rugăciunea și cu chemarea presfîntului nume al lui Iisus Hristos. Se spune că Sfântul Valentin îi întoarcea pe cei necredincioși de la păgânism la credința în Dumnezeu. Pe vremea sa, domneau împărații păgâni care îi prigoneau pe creștini.

Trei scolastici din Atena cu neamul și cu credința elini, cu numele Procul, Efiv și Apolonie, au mers la Roma pentru a învăța și aflând de Craton, un iscusit care stia limbile latina și elină, s-au încredințat acestuia pentru învățătură. Unul din fiii lui Cration s-a îmbolnavit foarte tare si boala i-a paralizat spatele,fiind chemați mulți doctori care nu puteau să-l ajute deloc. Dar un tribun cu numele Fronton a mers la casa acestuia, iar după ce l-a văzut oe bolnav i-a spus de Valentin. La scurt timp, Craton a trimis câțiva bărbați să-l aducă pe episcop să-i vindece copilul. Când a ajuns, Sfântul Valentin i-a spus lui Craton: „Mă minunez de tine că ești dascăl înțelept și nu pricepi cuvintele cele zise de mine. Deci iarăși îți spun, că de vei vrea tu, se va tămădui bolnavul; că, de vei crede în Hristos, toate se vor putea credinciosului, căci credinciosul este mult mai cinstit înaintea lui Dumnezeu decât cel necredincios, care își pune nădejdea sa în cele deșarte și în lucruri proaste, iar pe idolii făcuți din lemn, din piatră și din alte materii, care au fost oameni răi, îi are ca pe niște zei. Au doar se poate crede că sunt zei aceia care, tăvălindu-se în lucruri prea spurcate și îndeletnicindu-se cu munciri cumplite, nu au nici un ceas liber de fărădelegile cele urâte? De aceea, de vei primi credința la care eu te sfătuiesc, și, lepădându-te de păgânătatea zeilor, îți vei pune nădejdea în singurul Dumnezeu, Cel nevăzut și atotputernic, se va da sănătate fiului tău, precum dorești. Iar jumătate din averea ta, pe care mi-o făgăduiești, împarte-o săracilor, ca să se roage lui Dumnezeu pentru tine și pentru fiul tău. Iar pe mine cu nici un chip nu mă vei putea îndemna să iau ceva de la tine pentru tămăduirea lui, decât numai singură credința îmi trebuie. Deci să crezi că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este adevăratul Dumnezeu și să te lepezi de toți idolii tăi și atunci vei vedea sănătos pe fiul tău”.

Moartea Episcopului Umbriei

Craton a acceptat să-i jure credință lui Dumnezeu, după care fiul său a fost vindecat. După ce s-a făcut bine. Herimon voia să stea în permanență alături de Sfântul Valentin. După ce fiul eparhului cetății, Avundie s-a botezat, mărturisea tuturor că el este robul lui Hristos, motiv pentru care tatăl său l-a prins pe Sfântul Valentin și l-a bătut fără cruțare. Pentru că nu a vrut să renunțe la Dumnezeu, episcopul a fost chinuit și închis în temniță. După ce i-a fost tăiat capul, ucenicii săi i-au luat trupul și l-au dus în cetatea Interamna, după care l-au îngropat pe cinste.

Troparul Sfântului Mucenic Valentin, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Valentin, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Etichete: