Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 7 septembrie 2021. Ce sfinți sunt sărbătoriți

Calendar ortodox 7 septembrie 2021. Ce sfinți sunt sărbătoriți

Calendar ortodox 7 septembrie 2021.

Calendar ortodox 7 septembrie 2021. În această zi sunt prăznuiți Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pangarati. Aceștia au fost canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru. Tot marți, 7 septembrie, sunt sărbătoriți Înainteprăznuirea Nașterii Domnului și face pomenirea Sfinților Apostoli Evod și Onisifor, Sfântul Evpsihie, Sfântul Cuvios Luca, al treilea egumen al Mănăstirii Paraul Adans și Cuvioșii Simeon și Amfilohie de la Pangarati.

Calendar ortodox 7 septembrie 2021. Ce sfinți sunt sărbătoriți

Calendar ortodox 7 septembrie 2021. Potrivit Calendar ortodox, Sfântul Cuvios Simeon se retrage împreună cu doi ucenici în anul 1432 în pustie, la muntele „Păru”. Ridică o biserică în cinstea Sfântului Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, iar din cauza invaziei otomane, Cuviosul Simeon trebuie să plece în Transilvania. Se mută la Mănăstirea Casiva, unde își dă ultima suflare.

Sfântul Simeon s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din apropierea orașului Piatra Neamț. Primește de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare bani și ajutor să ridice biserica, iar la slujbă are loc hirotonirea întru preot a lui Simeon, devenind primul întemeietor și egumen al Mănăstirii Pangarati.

Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pangarati s-a născut în 1487, iar încă din copilărie a intrat în obștea de la Pangarati. Acesta va conduce obștea mănăstirii vreme de 56 de ani, iar în urma unei descoperiri dumnezeiești, Alexandru Lăpușneanu zidește la Pangarati o biserică, în locul celei vechi de lemn. În 1560 va fi sfințită de Mitropolitul Grigorie al Moldovei. Se retrage în 1566 la Mănăstirea Moldovița, unde își dă ultima suflare.

Troparul Sfinţilor Cuvioşi Părinţi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi, glasul al 3-lea:

Cuvioşilor Părinţi Simeon şi Amfilohie, cei ce aţi luminat pădurile Carpaţilor cu rugăciunile voastre şi aţi umplut de mireasmă duhovnicească toată valea Bistriţei, sfetnici de taină ai voievozilor şi făclii luminoase ale călugărilor şi credincioşilor evlavioşi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea voastră!

Icosul 1

Îngereasca viaţă din copilărie iubind, Cuvioase Părinte Simeoane, ai dorit a te logodi cu Mirele cel ceresc şi pentru aceasta ai lepădat lumea şi cele ale ei, luând jugul cel uşor al lui Hristos, pentru care cântăm ţie:
Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi te-ai născut;
Bucură-te, că pe Hristos din copilărie L-ai iubit;
Bucură-te, că din pământul Moldovei ai răsărit;
Bucură-te, iubitorule al marilor nevoinţe;
Bucură-te, împlinitorule al cereştilor făgăduinţe;
Bucură-te, al pustnicilor povăţuitorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, al vieţii monahiceşti următorule;
Bucură-te, al îngerilor râvnitorule;
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător;
Bucură-te, al rugăciunii neîncetate doritorule;
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Icosul al 2-lea

Răsărind din părinţi drept-credincioşi în pământul Moldovei, Cuvioase Părinte Amfilohie, adus ai fost de aceştia lui Hristos ca un dar de mult preţ, împlinind prin aceasta dorinţa ta cea sfântă de a urma vieţii călugăreşti; iar noi, văzând dragostea ta pentru Hristos, îţi cântăm:
Bucură-te, că din copilărie pe Hristos L-ai iubit;
Bucură-te, că mirele Hristos în inima ta s-a odihnit;
Bucură-te, că ai fost ales de Duhul Sfânt;
Bucură-te, iubitorule al fecioriei;
Bucură-te, râvnitorule al călugăriei;
Bucură-te, pentru Hristos osârduitorule;
Bucură-te, următor al nevoitorilor;
Bucură-te, că îngerii, văzând alegerea ta, s-au bucurat;
Bucură-te, că îngerii pe Hristos L-au lăudat;
Bucură-te, a pustnicilor cunună;
Bucură-te, îndemn la faptă bună;
Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule!

Etichete: