Redactia.ro
Home » Știri » Când și cum se anunță sarcina la locul de muncă

Când și cum se anunță sarcina la locul de muncă

Când și cum se anunță sarcina la locul de muncă

Iată când și cum se anunță sarcina la locul de muncă! Tot ce trebuie să știi!

Când se anunță sarcina la locul de muncă

Pentru a-ți anunța sarcina la locul de muncă este important să confirmi sarcina la medic. Odată confirmată sarcina, alege momentul în care anunți angajatorul. Codul Muncii nu prevede un moment fix în care să anunți angajatorul, astfel că îți poți alege tu cel mai potrivit moment. Cu cât anunți angajatorul mai devreme cu privire la sarcina ta, cu atât te bucuri de protecția legii mai devreme.

Cum se anunță sarcina la locul de muncă

 Conform dispozițiilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă „salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare”

Salariata gravidă trebuie să obțină o adeverință medicală care să ateste sarcina. Ulterior transmite angajatorului ei o înștiințare (împreună cu adeverința obținută) prin care îl informează.

Ulterior, medicul de Medicina Muncii va emite un raport în care vor fi identificate riscurile privind securitatea și/sau sănătatea salariatei gravide indicând măsurile cimpuse pentru prevenirea acestor riscuri. În urma raportului salariata gravidă află rezultatul evaluării privind riscurile, măsurile care trebuie luate și asupra drepturilor pe care le are în acel moment.

Obligațiile angajatorului

În cazul în care salariata gravidă prezintă un document medical care să le ateste starea, în temeiul art.3 din OUG nr.96/2003, agajatorul are următoarele obligații:

 • „de a instiinta, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care a fost anuntat in scris de catre o salariata ca este gravida, medicul de medicina a muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea (art.7 din OUG nr.96/2003);
 • de a pastra confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si de a nu anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila (art.8 din OUG nr.96/2003);
 • de a preveni expunerea acestor salariate la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;
 • de a include in regulamentul intern prevederi privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor gravide, lauze sau care alapteaza;
 • de a afisa la loc vizibil, timp de 6 luni, drepturile ce decurg din prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 (art.26 din OUG nr.96/2003);
 • de a modifica locul de munca, in cazul salariatelor gravide, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare (art.12 alin.(1) și (2) din OUG nr.96/2003);

Medicul de medicina a muncii stabileste intervalele de timp la care este necesara schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata perioadelor pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare. Daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masurile necesare pentru a schimba locul de munca al salariatei respective.

 • de a informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care le revin;
 • de a nu obliga salariatele gravide la desfasurarea muncii de noapte (art.19 din OUG nr.96/2003);
 • de a acorda dispensa pentru consultatii prenatale, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale (art.15 din OUG nr.96/2003)”, potrivit legalconsult.ro. 

Dispensa pentru consultatii prenatale

Potrivit art.13 din OUG nr.96/2003, „Dispensa pentru consultatii prenatale se defineste ca fiind un numar de maximum 16 ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist. Dispensa se acorda doar in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru.

 • de a reduce cu 1/4 durata normala de munca, cu mentinerea drepturilor salariale, in cazul salariatelor gravide care nu pot indeplini durata normala de munca, din motive de sanatate, a sa sau a copilului (art.13 din OUG nr.96/2003).

De remarcat ca angajatorul suporta din propriul fond de salarii aceasta reducere a duratei de munca. Nu este avuta in vedere ipoteza concediului medical, in cazul caruia indemnizatia este platita de la bugetul de stat. Salariata nu se afla propriu-zis in incapacitate temporara de munca, dar programul normal de lucru ar suprasolicita-o;

 • de a evalua anual natura, gradul si durata expunerii salariatelor la agentii, procedeele si conditiile de munca susceptibile sa prezinte un risc specific in cazul femeilor gravide. In termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii acestui raport, angajatorul are obligatia de a inmana o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

  Evaluarea anuala a riscurilor pe care le comporta agentii cu risc de expunere se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina a muncii, iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte scrise.

In cazul in care o salariata gravida desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina a muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Aceasta prevedere trebuie corelata si cu dispozitia mai generala cuprinsa in art. 48 din Codul muncii, potrivit careia angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, intre altele ca masura de protectie a salariatului.

In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca aceasta obligatie, salariata gravida are dreptul la concediu de risc maternal”.

Concediul de risc maternal

Concediul de risc maternal se acorda si in cazul in care, angajatorul, din motive obiective, nu poate transfera la un loc de munca de zi o salariata gravida, a carei sanatate este afectata de munca de noapte.

Concediul de risc maternal nu se confunda nici cu concediul de maternitate, nici cu concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului. Rolul lui nu este acela de a-i permite salariatei gravide sau mame sa beneficieze de timp liber. Acest concediu reprezinta o modalitate de protectie menita sa evite continuarea lucrului in conditii improprii starii de graviditate sau lauzie.

 • Concediul de risc maternal nu se poate cumula cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
  Ca urmare, concediul de risc maternal inceteaza automat daca salariata intra in concediu de maternitate sau in concediu medical, sau daca solicita concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului.

Pe durata concediului de risc maternal, salariata beneficiaza de indemnizatie de risc maternal, care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. Deci angajatorul nu va suporta din fonduri proprii aceasta indemnizatie. Dar calculul si plata indemnizatiei de risc maternal se fac lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna in care se acorda concediul de risc maternal.

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens (art.10 alin.(2) din OUG nr.96/2003).

Cuantumul acestei indemnizatii este de 75% din media veniturilor lunare realizate in cele 6 luni anterioare primei zile inscrise in certificatul medical, pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale.

De observat ca pentru indemnizatia de risc maternal nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de stat. Durata concediului de risc maternal reprezinta perioada asimilata stagiului de cotizare.

 • In plus, aceasta categorie de salariate se afla sub imperiul unor norme speciale de protectie si in ceea ce priveste incetarea contractului individual de munca (art.21 din OUG nr.96/2003).

Astfel, potrivit art. 60 alin. (1) lit. d), e), f) din Codul muncii si art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

 • pe durata concediului de maternitate;
 • pe durata concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
 • pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
 • pe durata concediului de risc maternal.

Singura exceptie o constituie cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului.

Interdictia concedierii femeii aflate in concediu de risc maternal, de maternitate sau pentru ingrijirea copilului se extinde o singura data cu pana la 6 luni, dupa revenirea salariatei in unitate.

Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata gravida, lauza sau care alapteaza are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca.

Copia deciziei se insoteste de copiile documentelor justificative pentru masura luata.

La fel ca in multe alte cazuri, obligatia angajatorului reprezinta un drept al salariatei”.

Astfel, salariatele gravide au următoarele drepturi:

 • Conform O.U.G. nr. 96/2003, „in baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

  In aplicarea legii, angajatorii au obligatia de a acorda, in timpul programului de lucru, salariatelor gravide o dispensa pentru consultatii prenatale, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru”.

Din punct de vedere al reglementarii cuprinse in O.U.G. nr. 96/2003, nu este suficient ca salariata gravida sa manifeste starea fiziologica de graviditate; pentru a beneficia de timpul de munca redus, salariata gravida trebuie:

a) „sa anunte in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate;
b) sa anexeze un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare.

 • pentru salariatele gravide sau care au nascut recent si isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, angajatorii au obligatia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare.
  Legea nu mai mentioneaza ca aceste pauze se includ in timpul de lucru! Interpretarea stricta a legii conduce la ideea ca aceste pauze nu se includ in timpul normal de lucru. Daca salariata gravida nu poate indeplini norma de lucru medicul poate recomanda reducerea timpului de lucru”. 

Medicul de medicina muncii stabileste:

 • „intervalele de timp la care este necesara schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitatedurata perioadelor
 • pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare”, potrivit sursei citate. 
adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini
Etichete: