Redactia.ro
Home » Știri » Ce acte sunt necesare pentru dosarul de ajutor social în 2021

Ce acte sunt necesare pentru dosarul de ajutor social în 2021

Ajutor social în 2021

Ajutoare sociale 2021. Ajutoarele sociale le sunt oferite celor care au venituri foarte mici și nu se pot descurca singuri pentru a-și asigura traiul zilnic.

De ce acte ai nevoie pentru a beneficia de ajutor social

Românii care sunt în imposibilitatea de a-și asigura un trai decent sunt ajutați de stat pentru a putea să supraviețuiască. Este vorba despre ajutoarele sociale, care se dau pentru diferite motive. De exemplu, iarna se dau ajutoare sociale pentru încălzire, dar există și ajutoare sociale pentru românii din familii numeroase, pentru care banii nu sunt de ajuns sau ajutoare sociale de deces, când un membru al familei moare. Nu primește bani fiecare membru al familiei, ci actele sunt completate de reprezentatul acesteia.

Mai este și venitul minim garantat, care poate fi primit de o singură persoană sau de o familie, care nu are surse de venit suficiente sau deloc. Iată ce valori au acestea:

141,5 lei pentru persoana singură;

255 de lei pentru familiile formate din 2 persoane;

357 de lei pentru familiile formate din 3 persoane;

442 de lei pentru familiile formate din 4 persoane;

527 de lei pentru familiile formate din 5 persoane;

Actele necesare pentru dosarul de ajutor social

Mai întâi ai nevoie de o cerere tip, care poate fi descărcată de pe Internet sau care se află la sediul instituţiei unde depui actele. Mai ai nevoie de copii după:

buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;

certificate de naștere copii;

certificat/certificatele de căsătorie;

hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;

certificat de rol fiscal pentru imobile (case si terenuri), autovehicule, eliberat de Primărie

adeverință eliberată de Asociația de locatari/proprietari în care sa se specifice nominal persoanele care locuiesc la adresa declarată;

adeverință eliberată de la Agenția Locala de Ocupare a Forței de Muncă – pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc  de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forței de munca sau de formare profesională ;

cupon de pensie;

hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului

Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar :

adeverintă eliberată de la scoală la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ la zi în care sa se specifice daca beneficiază de bursa școlară șic uantumul acesteia;

certificat fiscal eliberat deA dministrația Finanțelor Publice

adeverință eliberată de la Primărie din care sa rezulte dacă solicitantul deține/nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol

declarație pe propria răspundere dată in fata unui notar public :

–  privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toți membrii familiei, în luna  anterioară  depunerii cererii de acordare a ajutorului social;

–  modul de gospodărire – în cazul în care solicitantul locuieşte cu alte persoane ;

–  nefrecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întretinere și care sunt de vârstă școlară ;

–  nu realizează venituri din pensii – pentru solicitanții care au vârsta standard de pensionare nu deține depozite bancare  care depășesc  ca valoare  nivelul venitului minim garantat

dosar cu șină