Redactia.ro
Home » Stil de viață » Cum se obține, de fapt, un certificat de urbanism și care este costul acestuia

Cum se obține, de fapt, un certificat de urbanism și care este costul acestuia

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un act esenţial atunci când vrem să ne apucăm să construim o casă sau chiar şi să renovăm un apartament. Acesta ne ajută să fim complet acoperiţi din punct de vedere legal atunci când avem un astfel de proiect în minte.

Ce este certificatul de urbanism. Tot ce nu ştiai despre el

Un lucru pe care puţini îl ştiu este că un certificat de urbanism este esenţial înainte de a ne apuca să facem o construcţie. Ceva foarte important ce ne poate face să realizăm importanţa deosebită a unui certificat de urbanism este faptul că nu putem să deținem actul de proprietate al unui imobil, fie el apartament sau casă, dacă nu avem și un certificat de urbanism. Pe scurt, trebuie să avem certificatul de urbanism pentru că așa arată legislația în vigoare din țara noastră. Iată ce arată Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare din 19.12.2001.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul (amplasamentul), cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.

(2) În lipsa cadastrului general, respectiv a informațiilor de Carte funciară, prin certificatul de urbanism emitentul garantează numai cu privire la informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, rezultate din P.U.G. aprobat, în condițiile legii.

(3) Pentru aceeași parcelă (imobil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanți, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. În această situație certificatele de urbanism urmează a avea același conținut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului) pentru toți solicitanții.

Cine solicită un certificat de urbanism

Iată cine poate să solicite un certificat de urbanism:

(1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informații cu privire la un imobil – teren și/sau construcții.

(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să dețină un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din prezentele norme metodologice, referitoare la extrasul de Carte funciară.

Certificatul de urbanism se emite pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora, precum și în vederea desființării construcțiilor.

Potrivit prevederilor Legii certificatul de urbanism se mai emite și pentru:

– concesionarea de terenuri;

– adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de „studiu de fezabilitate”;

– cereri în justiție;

– alte scopuri, atunci când operațiunile respective o impun.

Costurile unui certificat de urbanism

Iată care sunt costurile pentru un certificat de urbanism

până la 150 de metri pătrați – între 5 și 6 lei;

între 151 și 250 de metri pătrați – 6-7 lei;

între 251 și 500 de metri pătrați – 7-9 lei;

între 501 și 750 de metri pătrați – 9-12 lei;

între 751 și 1000 de metri pătrați – 12-14 lei;