Redactia.ro
Home » Știri » Oportunități de finanțare pentru industria alimentară și sectorul agricol

Oportunități de finanțare pentru industria alimentară și sectorul agricol

Oportunități de finanțare pentru industria alimentară și sectorul agricol

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru obținerea de finanțare pentru sisteme fotovoltaice până la data de 31 ianuarie 2024.

Companiile din industria alimentară și sectorul agricol au posibilitatea a obține finanțare prin intermediul Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Apelul de finanțare a fost lansat în data de 20 noiembrie 2023 cu un termen limită foarte scurt și anume data de 15 decembrie 2023.

Beneficiarii trebuie să depună Studiul de Fezabilitate aferent proiectului, în termen de 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare. Nu este necesar realizarea unui audit energetic pentru această axă de finanțare.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de finanțare pentru implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice sunt:

  • Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mari) – CAEN 01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe.
  • Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mari) – CAEN 10 – Industria alimentară și CAEN 11 – Fabricarea băuturilor.
  • Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare. (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat pentru energie solară este de maximum 1.000.000 euro/MW pentru capacități instalate mai mici sau egale cu 1 MW, respectiv 500.000 euro/MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW. Un beneficiar poate depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în limita sumei de 20.000.000 euro pe beneficiar. De asemenea, beneficiarii trebuie să utilizeze minimum 70% din producția de energie a centralei finantațe pentru autoconsum.

Finanțarea se acordă în procent de până la 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, fiind bazată pe o procedură de ofertare concurențială.

Care sunt o parte din documentele necesare la depunerea cererii de finanțare?

  • Trei oferte conforme cu respectarea confidențialității privind datele comerciale, cu excepția indicatorilor de scorare;
  • Decizia de alegere a ofertei câștigătoare;
  • Planul de afaceri care să includă memoriu tehnic propus de ofertant. Memoriu tehnic descrie soluția tehnică a capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile propusă de ofertant, respectiv descrierea componentelor capacității de producere a energie din RES și caracteristicile tehnice ale acestora.
  • Dovada consumurilor actuale, probată prin facturi și curbe de consum emise de furnizorul de energie pe parcursul ultimului an calendaristic.

Beneficiarii interesați de a accesa finanțare au la dispoziție Ghidul solicitanului și anexele aferente Schemei de ajutor de stat pentru energie regenerabilă pe pagina oficială a AFIR, pentru a întocmi dosarul necesar accesării finanțării.

 

adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini