Redactia.ro
Home » Stil de viață » Rugăciunea zilei de joi. Rostește-o și tu dimineața și te va ajuta

Rugăciunea zilei de joi. Rostește-o și tu dimineața și te va ajuta

Rugăciunea zilei de joi se spune de creştini pentru adâncă smerenie. Sfânta zi de joi ne amintește de ziua în care Domnul a spălat picioarele apostolilor Săi. Aceasta era pildă pentru adevărata iubire a aproapelui. Așa se face că rugăciunea de joi ne învață că acela ce vrea să fie mai mare va trebui să-i slujească pe toţi şi să le fie slugă și nu stăpân.

Sfânta zi de joi este ziua Cinei de taină şi a înălțării la cer a Mântuitorului și ziua în care e bine să ne rugăm pentru iertarea păcatelor, fie ele ale celor vii, fie ale celor adormiți. Ziua de joi ne aduce aminte că fără spovedianie şi împărtășanie, niciun creștin nu se va elibera de grelele păcate. Astfel, rugăciunea zilei de joi are rol de eliberare și vindecare a sufletului oricărui creștin ce o rostește.

Creștinii trebuie să cunoască faptul că rugăciunea de joi aduce umilință profundă inimii, ca să calmeze cugetul trufaș.

Așa cum ne învață Sfântul Efrem Sirul în Plânsul de Joi seara, nu e de folos fuga de mâna Stăpânului care vrea să verse tămăduirea peste noi, ci se cuvine să ne întindem mintea, inima și trupul către harul Său vindecător.

Prin Rugăciunea de joi, creștinii cer lui Dumnezeu ca în această zi să verse o picătură de întoarcere pentru sufletul lor, care trăieşte departe de poruncile Lui.

Se cere un fir de lumină care să lumineze darul sufletului, dar și întunecimea lenevirii noastre lăuntrice. Prin rugăciunea de joi, venim înaintea lui Dumnezeu cu cel mai sincer cuget al nostrum, curat de orice dorinţă ascunsă. Astfel, El va curăţi adâncimea păcatelor noastre.

Proorocul Isaia, cel prin care a grăit Dumnezeu, spunea să avem nădejde că El poate şi caută să ne ridice din negura păcatelor şi să ne facă albi precum zăpada.

Rugăciunea zilei de joi, când se spune

Rugăciunea zilei de joi se spune dimineața ca să ajute sufletul greu al oricărui credincios:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă cu ucenicii Tăi şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut. Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, ca să se ierte păcatele voastre”. Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

Rostită cu credință în suflet, rugăciunea de joi le aduce creștinilor iertarea păcatelor lumești și darul sufletului pur. Însă orice creștin trebuie a simți cuvântul rugii și nu învățarea cuvântului este calea către smerenie.