Redactia.ro
Home » Știri » A crescut cuantumul indemnizației de concediu medical pentru carantină sau izolare. Cum se calculează aceasta

A crescut cuantumul indemnizației de concediu medical pentru carantină sau izolare. Cum se calculează aceasta

concediu medical carantina

Pentru a pune în aplicare prevederile Legii izolării și carantinei, Guvernul a modificat, de curând, Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prin Ordonanța de urgență nr. 126/2020.

La momentul actual, indemnizația lunară brută pentru concediul de carantină/izolare e de 100% din baza de calcul stabilită la articolul 10 din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 (varianta actualizată). Astfel, indemnizația e suportată 100% din bugetul statului, chiar din prima zi de incapacitate temporară de muncă. Se clarifică, în acest mod, faptul că primele zile nu se suportă de către angajator, iar restul de către stat.

Înainte procentul era de 75%, însă Guvernul a trebuit să opereze modificarea în Ordonanța de urgență nr. 158/2005, pentru că Parlamentul stabilise deja noul cuantum prin Legea carantinei și izolării. Baza de calcul a rămas însă neschimbată, fiind la fel ca la alte tipuri de concedii, în funcție de calitatea asiguratului ș.a.m.d.

Baza la care se aplică procentul

Procentul de 100% se aplică după cum urmează:

• în cazul salariaților, baza de calcul este media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă;

• în cazul celor care beneficiază de șomaj, baza de calcul este media veniturilor brute lunare reprezentând indemnizație de șomaj, din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar; trebuie avut în vedere faptul că, în această situație, nu este vorba despre șomajul tehnic;

• în cazul celor care se asigură voluntar pentru concedii medicale, baza de calcul se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

„Cheltuielile pentru carantina sau izolarea persoanelor, precum și indemnizațiile de asigurări sociale aferente concediilor medicale de carantină sau izolare instituite sau, după caz, acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se suportă potrivit actelor normative în vigoare la data instituirii, respectiv acordării lor”, este menționat la articolul 18 din Legea nr. 136/2020 (Legea carantinei și izolării).

Așadar, modificările legislative se aplică doar indemnizațiilor acordate după ce legea a intrat în vigoare.

Nu mai este necesar stagiu de asigurare

În urma modificărilor legislative, este important de reținut că pentru acest tip de concediu nu se mai cere stagiu de asigurare, conform OUG nr. 158/2005. Acest stagiu de asigurare condiționează acordarea altor tipuri de concedii medicale.

Acordarea concediului medical pentru izolare se face până la data confirmării persoanei ca fiind vindecată, pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

De asemenea, concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora le este interzisă continuarea activității, care nu poate fi realizată de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcția de sănătate publică.

Loading...