Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 9 decembrie 2021. Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși

Calendar ortodox 9 decembrie 2021. Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși

Calendar orthodox 9 decembrie 2021.

Calendar ortodox 9 decembrie 2021. În această zi, creștinii ortodocși vor prăznui Zămislirea Sfintei Fecioara Maria. Tot în această zi sunt prăznuiți Sfânta prorocita Ana, mama Prorocului Samuel. Cuviosul Ștefan și Sfinții mucenici Sositeau, Narsu și Isaac.

Calendar ortodox 9 decembrie 2021. Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși

Calendar orthodox 9 decembrie 2021. Potrivit Creștin ortodox, Zămislirea Sfintei Fecioare Maria este prăznuită pe 9 decembrie. Sfântul Ioachim era din seminția lui Iuda și descendent al Regelui David. Ana s-a căsătorit în Nazaret cu Ioachim și la bătrânețe a născut-o pe Maica Domnului. Feciaora Maria s-a zămislit și născut, nu după cum zic unii, la șapte luni sau fără de bărbat, ci la nouă luni și din unire cu bărbat. Numai Hristos s-a născut din Sfânta Fecioară Maia, fără voie trupească.

Deși Ioachim și Ana au fost lipsiși de copii până la vremea bătrâneții, când Arhanghelul Gavriil s-a pogorât la fiecare din ei. Din dragoste pentru oameni, Dumnezeu a făcut roditor pântecele sterp al Anei care a născut-o pe Fecioara Maria.Vrednicia reală, n-a constat într-o presupusă nașterea a ei fără păcatul strămoșesc, ci în acceptarea ei a planului lui Dumnezeu, în condiția omenească generală, adică aflată sub păcatul ereditar.

Tropar la sărbatoarea Zămislirii Sfintei Fecioare Maria

Glasul 4

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Preacurata Fecioară, Fiica lui Dumnezeu, care avea să fie Maica Ziditorului, în pântece primind-o Sfânta Ana, s-a bucurat strigând: toate seminţiile lui Israel bucuraţi-vă împreună cu mine, că iată şi eu am zămislit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cartea despre care a grăit mai înainte proorocul, cea pecetluită cu Dumnezeiesc Duh, cuprinzând-o în pântecele său Sfânta Ana, a strigat tuturor: precum au arătat mai înainte toate Scripturile, zămislind astăzi, sunt şi eu mărită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserica Dumnezeiască şi Mântuitoare în pântece încape şi se zideşte; Scara care duce pe toţi oamenii la cele înalte răsare în pântecele de maică; a cărei zămislire o prăznuim.

Rugăciunea Sfintei Ana pentru dobândirea de prunci

Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a născut pe Isaac, şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii, dă-mi şi mie roadă pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, şi pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta… Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.”

Etichete: