Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 14 aprilie 2021. Rugăciunea pe care trebuie să o spună toți credincioșii

Calendar ortodox 14 aprilie 2021. Rugăciunea pe care trebuie să o spună toți credincioșii

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin

Calendar ortodox 14 aprilie 2021. Rugăciunea pe care trebuie să o spună toți credincioșii în ziua aceasta. Ce mare sfânt este sărbătorit.

Calendar ortodox 14 aprilie 2021. Mare sărbătoare

În fiecare an, pe data de 14 aprilie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Părinții săi au fost un preot și o preotească, astfel că el a învățat tainele lui Dumnezeu încă de mic. A primit o educație aleasă și de mic copil a vrut să urmeze calea lui Hristos. S-a îndepărtat de tot ceea ce era lumesc și a ajuns eugemn al Mănăstirii Neamț în anul 1702.

A fost ales episcop al Romanului în 1706, unde a stat vreme de opt an după care s-a retras în pustietate. După trei ani a plecat la Kiev, unde a și murit. A fost canonizat în noiembrie 2006, la 282 de ani de la moartea sa din anul 1724.

Calendar ortodox 14 aprilie 2021. Acatistul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului

Troparul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, glasul al 4-lea:

Stea mult-luminoasă, răsărită în ținutul Gledinului, ai strălucit ca un semn dumnezeiesc în pământul Moldovei, luminând inimile credincioșilor. Stâlp neclintit al rugăciunii curate, podoabă aleasă a ierarhilor români și ctitor al Schitului Pocrov din lavra Neamțului, Sfinte Ierarhe Pahomie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe iubitorul de nevoințe sihăstrești și ierarhul preaînțelept al Bisericii lui Hristos, pe Pahomie, floarea cea minunată a pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate și a biruit uneltirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe preaînțelepte!

Condacul al 2-lea

Ascultând cuvântul Mântuitorului, care zice: „Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, îndată ai părăsit locurile natale ale Gledinului și ai plecat în lavra Neamțului, unde ți-ai închinat viața slujirii lui Dumnezeu, potrivit rânduielilor părintești, cântând neîncetat: Aliluia!

Calendar ortodox 14 aprilie 2021. Rugăciune către Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin

Iată rugăciunea zilei de miercuri, pe care trebuie să o rostim

O, Sfinte Ierarhe Pahomie, care cu darul lui Dumnezeu din tinerețile tale ai ales calea cea sfântă a desăvârșirii, iar Preabunul și Milostivul Dumnezeu a binevoit să te cinstească pe pământ și în cer, plecând genunchii noștri, te rugăm: auzi-ne și pe noi, nevrednicii și păcătoșii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia și smerenia către tine, ca să te rogi Preaînduratului Dumnezeu, ca și nouă să ne ajute cu mila și cu îndurările Sale și, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui și din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin sfintele tale rugăciuni, să dobândim iertare pentru păcatele, fărădelegile și neputințele noastre, ca să-ți mulțumim după vrednicie și să ne închinăm cu inimă curată Celui ce te-a preamărit în ceruri, Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.