Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 2 august 2021. Astăzi creștii au parte de o sărbătoare importantă

Calendar ortodox 2 august 2021. Astăzi creștii au parte de o sărbătoare importantă

Calendar ortodox 2 august 2021. Astăzi creștii au parte de o sărbătoare importantă

Calendar ortodox 2 august 2021. Astăzi creștinii sărbătoresc Aducerea moaștelor Sfântului Arhidiacon Ștefan. 

Calendar ortodox 2 august 2021. Astăzi creștii au parte de o sărbătoare importantă

Calendar ortodox 2 august 2021. În calendar, pe 2 august, sunt pomenite două sărbători: Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare. Împăratul Justinian cel Mare s-a născut în 483 într-un sat de lângă Scopje, capitala Macedoniei de astăzi. El s-a născut într-o familie de creștini și de mic a primit o educație aleasă.

Viața sa este remarcabilă și a rămas în canoanele bisericești. Unchiu său, Justin, a ajuns împărat, iar cu patru luni înainte de a muri, l-a adoptat pe Justinian pentru a-l lăsa în locul său. Justinian a stat în preajma unchiului său de mic și a avut o educație aleasă, a devenit un cunoscător al dreptului și istoriei Imperiului Roman și un foarte bun teolog.

În timpul domniei sale au fost construite numeroase biserici. Dintre acestea, cea mai impresionantă fiind Catedrala Sfânta Sofia. A fost convocat sinod ecumenic la Constantinopol. Opera sa legislativă (Codul justinian) și cea religioasă, reprezintă totodată o moștenire valoroasă pe care a lăsat-o posteriorității.

Calendar ortodox 2 august 2021. Canon de rugăciune la Sărbătoarea aducerii moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

Tropar la Sărbătoarea aducerii moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, glasul al 4-lea:

Cu împărătească cunună a fost încununat creştetul tău, din chinurile cele pe care le-ai răbdat pentru Hristos Dumnezeu, întâi pătimitorule între mucenici. Că tu, mustrând nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon cel purtat în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea; iar pe Israel, cel ce fugea, l-a arătat mergător pedestru, pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte întâiule Mucenice şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit fiind cu fulgerele Duhului cele strălucitoare, prin pătimirile cele mai presus de fire şi prin nevoinţa cea tare te-ai arătat purtător de cunună înaintea Stăpânului. Luminează pe cei ce-ţi cântă ţie, Preafericite Ştefan, încununarea mucenicilor.

Stih: Sfinte întâiule Mucenice şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te începătură celor alergători către nevoinţe şi pârgă a cununei celei muceniceşti, mărite, te-ai învrednicit a vedea pe Dătătorul de pătimire, întinzându-ţi ţie cu dreapta cea purtătoare de viaţă cunună de Dumnezeu împletită, Dumnezeiescule Ştefan.

Stih: Sfinte întâiule Mucenice şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Singur tu fiind Vistierie a bunătăţii, Mântuitorule, ai arătat din sânurile pământului vistieria cea de mult preţ, bogăţia cea necheltuită, comoara cea nerăpită, avuţia cea nestricată, pe Sfântul Ştefan, întâiul mucenic al tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucit fiind de strălucirea cea cu chip îngeresc, întâiule Mucenic Ştefan şi Preaalesule între diaconi, cu cântări îngereşti după vrednicie ai fost cinstit cu adevărat, mărite, înfrumuseţarea mucenicilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Etichete: