Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 24 februarie 2021. Mare sărbătoare pentru creștini

Calendar ortodox 24 februarie 2021. Mare sărbătoare pentru creștini

Calendar ortodox 24 februarie 2021

Calendar ortodox 24 februarie 2021. Este mare sărbătoare pentru creștini în ziua aceasta, pentru că are loc Sărbătoarea celei Dintâi şi celei de a doua aflări a cinstitului cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul.

Calendar ortdox 24 februarie 2021. Zi de mare sărbătoare

În fiecare an, pe data de 24 februarie, în calendarul ortodox este cinstită de creștini Sărbătoarea celei Dintâi şi celei de a doua aflări a cinstitului cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Sfântul și-a pierdut viața după ce i-a criticat stilul de viață împăratului, dorința fiind a Irodiadei, mama Salomeei. Fiica sa a fost cea care a împlinit dorința, după ce și-a arătat farmecele în fața împăratului. Așa i-a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, iar Irodiada a îngropat capul în curtea palatului, iar trupul a decis să fie aruncat. Însă, acestea au fost puse la loc de cinste de creștini. Capul a fost furat de Ioana lui Hamza, aceasta fiind prima aflare.

A doua aflare a fost atribuită unui Marcel, arhimandritul unei mănăstiri ce s-a constuit peste peștera în care ajunsese capul Sfântului Ioan Botezătorul.

Calendar ortdox 24 februarie 2021. Rugăciunea ce se spune în ziua aceasta

Tropar la Sărbătoarea celei Dintâi şi celei de a doua aflări a cinstitului cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Glasul al 4-lea

Din pământ răsărind capul Înaintemergătorului, aruncă credincioşilor Razele Nestricăciunii tămăduirilor. De sus adună mulţimea îngerilor, de jos cheamă împreună neamul omenesc, ca să înalţe cu un glas Slavă lui Hristos Dumnezeu.

Condac la Sărbătoarea celei Dintâi şi celei de a doua aflări a cinstitului cap al Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Glasul al 2-lea.

Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare.

Calendar ortdox 24 februarie 2021. Ce rugăciune se spune

Proorocule al lui Dumnezeu şi Înaintemergătorule al Harului, aflând capul tău ca un trandafir Preasfinţit din pământ, tămăduiri luăm totdeauna; pentru că iarăşi propovăduieşti, ca mai înainte, pocăinţa în lume.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Capul Botezătorului era ascuns ca un mărgăritar în pământ într-un vas de lut şi strălucind ca un sfeşnic Dumnezeiesc şi luminat, luminează toată lumea cu facerea de minuni. Înaintemergătorul s-a ridicat ca un răsărit de soare preafrumos şi arătându-ne iarăşi Lumina Cea Neînserată strigă: iată Mielul lui Dumnezeu!

Calendar ortdox 24 februarie 2021. Ce alți sfinți mai sunt sărbătoriți

Tot pe data de 24 februarie în calendarul ortodox din 2021 mai este pomenit și alt sfânt. Este vorba despre Sfântul Cuvios Erasm din Pecerska.