Redactia.ro
Home » Stil de viață » Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Vineri e ziua tuturor celor ce poartă numele acestui sfânt. Rugăciune pentru vindecarea de patimi grele

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Vineri e ziua tuturor celor ce poartă numele acestui sfânt. Rugăciune pentru vindecarea de patimi grele

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Vineri e ziua tuturor celor ce poartă acest nume. Rugăciune pentru vindecarea de patimi grele pe care trebuie să o rostești în această zi.

Calendar ortodox 30 septembrie 2022. Sfântul Grigorie

Sfântul Grigorie Luminatorul era cunoscut și ca Apostolul Armeniei. Acesta s-a născut în Armenia și a trăit între anii 240-332. A fost descendent al unei familii nobile, iar de pe vremea când era doar un copil, Sfântul Grigorie Luminatorul a fost trimis în Cezareea Capadociei. Acolo a fost crescut și botezat, în credința creștină. Tot acolo a fost și locul în care s-a căsătorit și s-a bucurat de venirea pe lume a celor doi fii ai săi, Vhartanes și Aristages.

La acea vreme, împăratul armean Tiridates era la domnie. Din acest motiv, când a aflat că Sfântul Grigorie Luminatorul a revenit în Armenia, pentru a-și încreștina conaționalii, a distruge templul și altarul zeilor păgâni locali din Ashtishat, împăratul l-a supus pe Sfântul Grigorie Luminatorul  la torturi. Datorită credinței pe care o avea, a reușit în cele din urmă, să-l convertească și pe rege, împreună cu familia sa, dar și întregul popor. A devenit mai târziu episcop. Cu timpul, i-a făcut episcopi pe cei doi fii ai săi, Aristages fiind cel care urma să devină succesorul tatălui său, la tronul patriarhal al Armeniei.

Cu puțin timp înaiante să treacă la cel veșnice, Sfântul Grigorie Luminatorul  s-a retras într-o peșteră din Manyea, pentru a-și trăi restul vieții sale. A murit și a fost găsit de niște păstori, însă din cauza faptului că nu știau cine este, aceștia au ridicat deasupra sa, o movilă de pietre. O parte din moaștele lui se află la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Vechi, din București.

Rugăciune către Sfântul Grigorie

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară întru adâncul nepătimirii, Te rog, îneacă-i. Pentru ca Ţie, ca într-o alăută în omorârea trupului, să-Ţi cânt cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un păstor priveghetor, ca un mucenic sfinţit, stând înaintea Preacinstitei Treimi purtător de cunună, prin sfinţitele tale rugăciuni, adormi chipurile cele întunecoase ale patimilor mele, cel ce te laud pe tine, Fericite Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminătorul cel neapus, ierarhul cel mare, păstorul cel mult chinuit, care a petrecut întru nevoinţe, lauda Armeniei, astăzi la ospăţ ne-a chemat pe noi credincioşii, adunându-ne să-l fericim pe dânsul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umplându-te de apele cele vii ale Duhului, ai ieşit ca un râu din Edenul cel înţelegător, adăpând faţa Bisericii şi uscând noianul nebuniei idolilor, Fericite Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin Crucea Celui Ce S-a Întrupat din tine, Preacurată, întărindu-se femeile, tare s-au luptat şi s-au adus Lui după tine, Fecioară, strălucind cu strălucirile fecioriei şi cu sângele muceniciei.

Cântarea a 3-a. Irmos: Biserica cea stearpă…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu pălmuirile nevoinţelor tale ai sfărâmat fălcile leilor şi cu pâraiele sângiurilor ai înecat spurcăciunile demonilor şi din rădăcină ai surpat stâlpii cei idoleşti, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici prelungirea chinurilor, nici muncile cele cumplite, nici închisoarea cea îndelungată în groapa cea prea întunecoasă, nu au răzvrătit cugetul tău cel tare, mucenice, vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ochilor tăi nu le-ai dat dormitare, mucenice, până ce ai arătat fii zilei pe cei biruiţi de dormitarea răutăţii păgâneşti, care cântau: Sfânt eşti, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Muceniţa Ripsimia cunoscându-te pe tine Singura Curată Maică Fecioară, s-a biruit de dragostea frumuseţilor tale. Şi strălucind în chinuri, s-a adus lui Hristos pe urma ta.

Irmosul:

Biserica cea stearpă a născut din păgâni şi adunarea cea cu mulţi fii a slăbit. Minunatului Dumnezeului nostru să-I cântăm: Sfânt eşti Doamne.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade în mărire pe scaunul dumnezeirii, pe nor uşor a venit Iisus Cel mai presus de dumnezeire, prin palmă curată şi a mântuit pe cei ce cântă: Slavă Hristoase, puterii Tale.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Domnul Cel Preaînalt întru mărire, te-a suit pe tine, mărite, la înălţimea cea mărită a muceniciei, ale Cărui patimi cu bucurie le-ai închipuit, sfinţite mucenice, cântând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe vrăjmaşul cel ce ca un fără de Dumnezeu strica tot pământul armenilor, cu putere dumnezeiască l-ai surpat şi strălucind ca un luminător, ai luminat pe cei ce zăceau în întunericul deşertăciunii, Preaînţelepte Ierarhe Grigorie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dumnezeieştile tale învăţături, Sfinte Grigorie, cu mult ai înmulţit şi ai adus Ziditorului tău talantul, prin cei ce s-au mântuit şi ai primit de la Dânsul moştenirea cea veşnică: Împărăţia Cerului şi luminarea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o înfrumuseţată, ca pe o aleasă, ca pe o frumoasă te-au iubit pe tine tinerele fecioare, cele ce s-au nevoit împreună cu Sfânta Ripsimia. Şi veselindu-se, s-au adus Fiului tău, pe urma ta, Maică Fecioară Marie.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semn în chip de Cruce de faţă ai văzut, luminând ca lumina şi risipind noaptea cea idolească şi pe credincioşi făcându-i fii ai Luminii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, cel ce ai fost mulţi ani împreună cu fiarele în groapă adâncă, te-a mântuit Dumnezeu, ca pe cel ce cu Lumina dumnezeiescului Cuvânt voiai să luminezi pe cei fără minte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Muceniceşte nevoindu-te, ca un biruitor te-ai încununat şi ungându-te cu mirul arhieriei, ai uns popoare izbăvindu-le de înşelăciunea cea vicleană, Sfinte Grigori

adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini