Redactia.ro
Home » Știri » Când pică Rusaliile în 2022. Câte zile libere vor avea românii

Când pică Rusaliile în 2022. Câte zile libere vor avea românii

Când pică Rusaliile în 2022.

Când pică Rusaliile în 2022. Sărbătoarea de Rusalii este cea mai veche sărbătoare creștină împreună cu cea a Paștilor. Aceasta este prăznuită încă de pe vremea Apostolilor, ca o încreștinare a sărbătorii iudaice corespunzătoare acestei zile.

Când pică Rusaliile în 2022. Câte zile libere vor avea românii

Rusaliile, cunoscute și drept Pogorârea Sfântului Duh reprezintă o sărbătoare creștină importantă prăznuită duminica, la 50 de zile după Paști. În fiecare an, la 50 de zile de Învierea lui Iisus Hristos, creștinii ortdocși sărbătoresc Rusaliile. Prima zi de Rusalii pică întotdeauna duminica, exact ca și Paștele, iar în cea de-a doua zi de Rusalii se sărbătorește Sfânta Treime. Anul acesta Rusaliile vor fi pe 12 și 13 iunie. Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh, numită în popor și Duminica mare, este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfintii Apostoli. Ea cade mereu la 10 zile după Înălțare sau la 50 de zile după Paști, când a avut loc evenimentul sărbătorit și când evreii își serbau și ei praznicul.

Rusaliile provind din latinescul “rosalia” care inseamnă sărbătoarea trandafirilor, dar reprezintă în același timp și fetele impăratului Rusalim, despre care se spune că aveau puteri magice și seduceau oamenii.

De ce Rusaliile sunt sărbătorite în două zile

Deoarece Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt într-o legătura nemijlocită, lunea de după duminica Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi, sărbătoarea Rusaliilor având astfel două zile. Rusaliile reprezintă sărbătoarea intemeierii Bisericii creștine, pentru că, în aceeași zi, în urma cuvântării Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism aproximativ 3.000 de oameni. Conform mărturiilor apostolilor, Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, i-ar fi umplut de darurile sale pe aceștia. Pentru început, apostolii au căpătat puterea de a vorbit în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Cei 12 au început să facă învățătura Mântuitorului in diferite limbi, deși acești ucenici erau cunoscuti de multi dintre cei prezenti ca fiind evrei simpli.

Rugăciunea care se rostește de Rusalii și care te va feri de necazuri și boală

„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru.

Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase.

Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci.

Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!”.

Etichete: