Redactia.ro
Home » Știri » Ce înseamnă, de fapt, concediul de acomodare și cine îl poate obține

Ce înseamnă, de fapt, concediul de acomodare și cine îl poate obține

concediul de acomodare

Concediul de acomodare face referire la acea perioadă pe care o persoană o parcurge pentru a se acomoda cu copilul adoptat. Astfel, de concediul de acomodare beneficiază adoptatorul sau unul dintre soție familie adoptatoare dacă este vorba despre acest caz.

Concediul de acomodare. Ce este el, de fapt

Astfel, oricare dintre cei doi soți care realizează venituri din activități salariale sau alte activități beneficiază de acest concediu de acomodare care are o durată maximă de un an. Indemnizația lunară primită de această persoană era undeva la 1700 RON.

Recent, legislația în vigoare privind acest aspect a fost modificată, astfel că cuantumul indemnizației se calculează în funcție de media veniturilor nete realizate de persoana în cauză în ultimul an. Indemnizația nu poate fi mai mult de 85 % din această sumă. Pragul maxim este cel de 8.500 de lei.

„Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Cuantumul indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referință (1.700 lei), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

În situația în care persoană care a beneficiat de concediu și indemnizație de acomodare adopta unul sau mai mulți copii, într-o perioada de până la 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul adoptat anterior, dacă din calculul indemnizației conform regulii generale rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru concediul de acomodare mai mic decât cuantumul indemnizației cuvenite anterior, atunci se acordă indemnizația lunară pentru concediul de acomodare primită pentru copilul adoptat anterior”, arată legea 268/2020.

Ce acte sunt necesare pentru concediul de acomodare

Pentru a beneficia de acest tip de concediu, persoana în cauză trebuie să depună o cerere, dar trebuie să aibă și următoarele documente:

certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;

documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul;

dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii

copia actului de identitate a solicitantului,

copia certificatului de naştere al copilului

acte doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului pe venit (potrivit prevederilor art. 67, art. 76 alin. (1) şi (2) şi art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Hotararea 579-2016 art 67).