Redactia.ro
Home » Știri » Factură fiscală vs Factură proformă. Cea mai veche factură din istorie

Factură fiscală vs Factură proformă. Cea mai veche factură din istorie

Factură fiscală vs Factură proformă

Factura este un document contabil care este utilizat și de persoane fizice autorizat(PFA), IMM-uri( întreprindrile mici și mijlocii), dar și de contribuabili. Care este de fapt diferența dintre factura fiscală și factura proformă?

Ce este o factură fiscală?

Factura fiscală este documentul contabil emis de furnizor către cumpărător. Pe aceasta se regăsesc produsele vândute, serviciile pe care le-a prestat furnizorul către client. Emiterea facturii se realizează chiar dacă are sau nu la baza un contract încheiat între ambele părți.

Pe factura fiscală se găsesc seria, numărul, data de facturare, datele de identificare fiscale ale vânzătorului și ale clientului, lista produselor sau serviciilor, prețul unitar, cantitatea fiecăruia, cota de TVA, totalul parțial( fără TVA) și general( cu TVA).

Ce este factura proformă?

Factura proformă este copia facturii fiscale care este trimisă clientului/ cumpărătorului în avans. Cu toate acestea, o astfel de factură nu obligă clientul să plătească în avans și nici nu este un document înregistrat la contabilitate. Pe factura proformă se găsesc același lucruri care se regăsesc și pe factura fiscală.
Cele mai vechi facturi, care au efecte și în zilele noastre

Cele mai vechi facturi din istorie există din secolul al XVII-lea. Acestea au fost emise de Hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams, care era o autoritate navală olandeză responsabilă pentru menținerea nivelului normal al apei. Prima factură a avut ca scop strângerea de fonduri ce a ajutat la repararea digului. O alta a fost emisă în 1648 ș a fost tipărită pe piele de capră, iar aceasta a avut o mare influență în construirea pionilor de pe râul Lek.

Ce reprezintă codul SWIFT? Dar BIC?

Codul SWIFT este același lucru ca și codul BIC( Bank Identifier Code) și este format din 8 sau 11 caractere. Acesta are rolul de a identifica în mod unic o instituție financiară sau o sucursală a acesteia.

Facturile și Yale

Universitatea Yale a cumpărat facturile cu suma de 25.000 de dolari. În această operațiune un rol important l-au avut Centrul Internațional de Finanțe(ICF) al Yale SOM și Biblioteca Rare de Carte și Manuscrise Yale Beinecke. Aceste facturi fac parte în momentul actual din Colecța de valori mobiliare istorice Yale datorită valorii lor istorice, ele datând de 368 de ani.
Directorul Yale Beinecke, Timothy Young a declarat: „Este în colecțiile noastre, fiind instrument didactic, deoarece este foarte interesant să ai un document financiar care după 368 de ani este încă viabil.”. Totuși, în 2003 se remarcă o creștere a dobânzii de când Yale a dobândit obligațiunile. Una dintre cele mai vechi titluti din istorie pentru care dobânzile sunt mereu prezente și plătite este Creanța.