Redactia.ro
Home » Stil de viață » Rugăciunea zilei de duminică, făcătoare de minuni. Trebuie rostită nouă duminici la rând

Rugăciunea zilei de duminică, făcătoare de minuni. Trebuie rostită nouă duminici la rând

Rugăciunea zilei de duminică

Un mod prin care oamenii pot comunica cu Dumnezeu este prin rugăciune. Iată de ce trebuie să rostim mereu rugăciuni!

Rugăciunea zilei de duminică ne ajută toată săptămâna

Se știe deja că Dumnezeu a făcut lumea în șase zile și cea de-a șaptea zi a păstrat-o pentru odihnă. Tocmai de aceea, ziua de duminică trebuie dedicată rugăciunii și faptelor creștinești. Trebuie să rostim rugăciunea zilei de duminică, ea fiind făcătoare de minuni și grabnică ajutătoare. Rugăciunea de duminică trebuie să fie rostită vreme de nouă duminici, la aceeași oră, cu nouă lumânări din ceară curată aprins. Cel mai bine ar fi ca aceste ritual să fie făcut după ce ne-am întors de la biserică și sufletul nostru este curat.

Această rugăciune ne ajută foarte mult în toate zilele săptămânii, chiar dacă ea este rostită doar duminica, pentru că are o putere de ajutare foarte mare, ce ține pe tot parcursul săptămânii.

Iată ce arată rugăciunea zilei de duminică

„De vreme ce ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om, pentru aceasta iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție și-Ți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari, ce ai făcut la toate zidirile Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea când stau și cuget că numai Tu singur ești Dumnezeu, Sfânt, Înțelept, Milostiv, Purtător de grijă, Bun, Puternic, Necuprins, și în scurte cuvinte, vreo bunătate și vreo mărire nu-Ți lipsește.

Mă bucur că Tu ești un Dumnezeu în trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să se tulbure, Domnul meu, toți cei ce se închină altor dumnezei: că nu este alt Dumnezeu afară de Tine. Pentru aceasta fă să sporească creștinii la orice mărire și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te mărturisesc și Ți se închină și-Ți slujesc pururea cu toată inima și cu toată puterea. O, Părinte Sfinte, miluiește-mă! O, binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne nouă darul Tău și acoperământul Tău! Așa, Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritului și nevrednicului, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică după porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și Maicii noastre.

Rugăciunea zilei de duminică. Trebuie rostită mereu în ziua aceasta

Dăruiește-mi pocăință adevărată, ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva Împărăției Tale și împotriva sufletului meu și a aproapelui meu. Te rog, Mult Milostive Doamne, să uiți de astăzi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, mulțumesc din toată inima mea pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele și mai vârtos pentru înnoirea sufletului meu, pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci mă îngăduiești și-mi aștepți pocăința, ca un Iertător Bun și Milostiv.

Și încă mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, să-mi dai dar să petrec bine și creștinește întru această săptămână fără a-Ți greși, cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstea Bunei Vestiri a Sfintei Maicii Tale și a Învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra Apostolilor. Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stapâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de pacatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea, iar în ora morții să fiu aflat pregătit, cuminecat și cu inima curată și să fiu aflat demn de Împărăția Ta cea veșnică. Amin”.