Redactia.ro
Home » Știri » Subiectele la Limba și Literatura Română/ Calendar BAC 2019

Subiectele la Limba și Literatura Română/ Calendar BAC 2019

BAC 2019. Atăzi se susține prima probă scrisă - proba la Limba și Literatura Română

BAC 2019. Astăzi 1 iulie absolvenții clasei a Xll-a susțin prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat. Examenul de bacalaureat a început în 3 iunie.

UPDATE 10:52 Cei de la profilul uman au avut la subiectul al treilea de ales între Tudor Arghezi și Ion Barbu. Și lor le-a căzut tot poezia la examenul din acest an.

UPDATE, 10:47 Cei de la profilul real/ tehnologic au primit un text din Costache Negruzzi pe baza căruia trebuie să rezolve anumite cerințe. La subiectul elevii trebuie să scrie un eseu de 400 de cuvinte pentru a arăta că un text, de la George Bacovia sau Lucian Blaga, aparține genului liric.

UPDATE, 10:31 Probele scrise vor continua cu cea la limba maternă. Aceasta se susține mâine, cea la disciplina obligatorie a profilului și proba la alegere, în fiecare zi, până joi. Rezultatele la examen se vor afișa luni, 8 iulie 2019.

UPDATE, 09:26 Elevii au început examenul scris la ora 9.

UPDATE, 08:51 Toți elevii sunt în clase. Accesul în unitățile școlare s-a făcut în jurul orei 8 și 30 de minute.
Prima probă din cadrul examenului a fost cea de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

În zilele de 7, 10 şi 11 iunie absolvenții au susținut evaluarea competenţelor digitale (proba D).

În perioada 12-13 iunie s-a desfășurat evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C).

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins. Acesta se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu.

Regulile de desfășurare a examenului de BAC 2019

Accesul candidaților în săli are loc în intervalul orar 7:30-8:30. Pentru a putea intra în sala de examen și pentru a putea susține examenul candidații trebuie să aibă la ei și să prezinte la intrearea în sală un card de identitate valid cu fotografie.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen având în posesia lor orice fel de materiale didactice care ar putea conține informații folositoare pentru rezolvarea subiectelor de BAC 2019. Foile pentru ciorne vor fi distribuite de către supraveghetori și vor avea ștampila Ministerului Educației pe ele. În cazul în care sunt găsite astfel demateriale informațive asupra vreunuia dintre candidați, acesta va fi eliminat din examen și va primi calificativul Respins. Chiar dacă materialele nu au fost folosite candidatul va părăsi sala de examen.

BAC 2019. Atăzi se susține prima probă scrisă – proba la Limba și Literatura Română

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore. Timpul se calculează din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor ultimului candidat.

“Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen”, precizează MEN.

Toate sălile de examen sunt dotate cu camere de supraveghere video.

″În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen. Acest lucru se aplică indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu.La fel se întâmplă indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare.

Aceștia vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării. Aceasta se aplică inclusiv la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului”, informează aceeaşi sursă.

Subiectele de la examenul de BAC 2019 vor fi postate pe site-ul Ministerului Educației, imediat după încheierea examenului.

Citește și: Au început probele pentru examenul de BAC 2019

Ai un pont sau mai multe informații pe subiect, scrie-ne pe adresa pont@redactia.ro
Etichete: