Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 18 noiembrie 2020. Ce rugăciune trebuie să spui

Calendar ortodox 18 noiembrie 2020. Ce rugăciune trebuie să spui

Calendar

Calendar ortodox 18 noiembrie 2020. Este mare sărbătoare în această zi, pentru că are loc pomenirea Sfântului Mucenic Platon şi al Sfinţilor Mucenici Roman şi Zaheu. Toți aceștia au fost exemple de credință în timpul vieții lor, dar și după aceea, ei devenind sfinți.

Viața Sfinților Platon, Roman şi Zaheu, sărbătoriți pe 18 noiembrie 2020

Sfântul Muceni Platon s-a născut în cetatea Anghira, iar încă de mic el a fost foarte înțelept și atras de credința cea dreaptă. Deși avea o vârstă fragedă, el propovăduia învățăturile lui Hristos fără teamă că va fi prins.

Ulterior, când a fost prins, el a fost dus la judecată și chinuit în cele mai teribile feluri, pentru a renunța la credința sa, dar acesta nu s-a dat bătut. A fost aruncat în temniță timp de șapte zile, iar când acestea au trecut, a fost scos și chinuit din nou. El spunea, în timp ce era bătut și ars pe trup, că mai bine renunță la trupul lui decât la mântuire.

Chiar și păgânii se minunau când vedeau că trupul acestuia nu se arde în niciun fel, ci el nu ava răni și ieșea un miros frumos din el. “Cu adevărat mare este Dumnezeul creştinilor”, spuneau ei.

Sfântul Mucenic Roman a fost capturat de păgâni și judecat. L-au torturat în fel și chip numai să renunțe la credința lui, dar nu a făcut-o. Ca să îi râdă în față, Sfântul Roman a chemat drept martor un copil, care rostea numele lui Hristos cu cea mai mare credință. Acestuia i-au fost tăiate mâinile, iar amândoi au fost uciși.

Canon de rugăciune Sfântului Mucenic Platon şi al Sfinţilor Mucenici Roman şi Zaheu

Troparul Sfântului Mucenic Platon şi al Sfinţilor Mucenici Roman şi Zaheu, diaconii, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon, cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, care a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel cel fugărit mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe lăţimea cea Preacurată a Împărăţiei celei veşnice umblând, slăvite, miluieşte de toată mâhnirea şi de strâmtorarea supărărilor pe cei ce te laudă, care călătoresc neîntors pe calea ce duce către cer.

Stih: Sfinte Mucenice Platon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întrarmat cu arma dreptei credinţe, te-ai arătat turn nemişcat, Sfinte Platon; toată sălbăticirea încercărilor ai răbdat şi necazurile durerilor ai suferit, desfătându-te cu Dumnezeiescul har.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând împotrivire bărbătească, ai lepădat, preaînţelepte, materia cea muritoare şi stricăcioasă prin pătimire şi îmbrăcându-te în haina nestricăciunii, stai bucurându-te înaintea Stăpânului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai cu Trup, binecuvântată Fecioară, mai presus de gând, pe Cuvântul Cel Unul-Născut şi împreună Veşnic cu Tatăl Cel fără de început. Pentru aceea, drept înţelegând, te propovăduim şi cu cinste multă te numim Născătoare de Dumnezeu.

 

 

Loading...