Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 17 noiembrie 2020. Mare sărbătoare creștină

Calendar ortodox 17 noiembrie 2020. Mare sărbătoare creștină

Sfantul zilei

Calendar ortodox 17 noiembrie 2020. Este mare sărbătoare pentru toți creștinii, pentru că în această zi este sărbătorit Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul.

Viața Sfântului  Ierarh Grigorie Taumaturgul, sărbătorit pe 17 noiembrie

Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul a fost episcopul Neocezareei și a trăit în vremea împăratului Aurelian. S-a botezat în religia creștină și a lăsat în spate numele Teodor pe care l-a primit la naștere și a primit numele de Grigorie.

A luptat împotriva ereziei și s-a îngrijit ca cei care făceau parte din turma lui de creștini să nu fie atrași de aceasta.

După ce a fost numit episcop al Neocezareei, acesta a început, încetul cu încetul să scape de păgâni și să îi facă pe oameni să vadă credința cea dreaptă. Erau doar 17 creștini când a ajuns el episcop, dar apoi numărul lor s-a înmulțit considerabil.

În vremea lui Dicolețian a fugit din calea sa, iar apoi a revenit pe scaunul episcopal, unde a reușit să îi facă pe toți să creadă în Dumnezeu. Iată ce a spus la moartea sa:

“Slavă lui Dumnezeu căci, atunci când am venit eu în Neocezareea la episcopie numai șaptesprezece creștini am aflat, toată cetatea fiind idolatră. Iar acum, mergând către Dumnezeu, rămân atâția necredincioși câți credincioși s-au aflat întâi, căci acum toată cetatea este a lui Hristos”.

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, glasul al 8-lea:

Întru rugăciuni priveghind, la lucrările minunilor răbdând, asemenea numire cu îndreptările ai câştigat. Ci, te roagă lui Hristos Dumnezeu, Părinte Grigorie, să lumineze sufletele noastre, ca să nu adormim în moarte cu păcate.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând; în chipul Crucii lovind şi despărţind marea, pe Israel cel fugărit, mergător pedestru l-a arătat, pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arată întru mine, Părinte Grigorie şi acum luminat lucrarea cea Dumnezeiască a minunilor, scăpându-mă din adâncul greşelilor mele, fericite şi cu strălucirea ta luminează-mă, ca după vrednicie să te laud.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un sârguitor şi înţelegător şi înţelept, ai ales mai bine cinstea sufletului, decât desfătările trupului, fericite, culegând cu iubire de osteneală dogmele înţelepciunii, prin care acela se hrăneşte, apropiindu-se de Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând şarpele cel cumplit, Sfinte Grigorie, că ai soră curăţia ca pe un ajutor bun, a întărâtat asupra ta pe zavistnici, pe care i-ai ruşinat, părinte, cu îndelungă răbdare, vindecând pe femeia care era cuprinsă de patimi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe pământ străin petrecând, cuvioase, tuturor te-ai arătat cucernic pentru virtute, bun credincios şi iubitor de Dumnezeu, luând har de la Dumnezeu de a face minuni, prin care eşti cunoscut, că ai strălucit în lume ca un soare, de Dumnezeu grăitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din rădăcină împărătească ai odrăslit, Curată şi ai născut, în chip mai presus de gând şi de cuget, pe Împăratul Hristos, pe Cuvântul lui Dumnezeu, Întrupat din Curate sângiurile tale în două Firi şi într-un Ipostas.

Loading...