Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 20 aprilie 2021. Rugăciunea pe care trebuie să o spui negreșit către Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului

Calendar ortodox 20 aprilie 2021. Rugăciunea pe care trebuie să o spui negreșit către Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului

Calendar ortodox 20 aprilie 2021

Calendar ortodox 20 aprilie 2021. Este mare sărbătoare în ziua aceasta, pentru că are loc pomenirea Sfântului Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului. Iată ce rugăciune trebuie să spunem neapărat.

Calendar ortodox 20 aprilie 2021. Sărbătoarea zilei

Sfântul Teotim s-a născut pe meleagurile Dobrogei de astăzi. El a fost învățător al sfinților Ioan Casian și Gherman și a fost episcop al Tomisului în a doua jumătate a secolului al patrulea. Gânduri ale sfântului Teotim au fost păstrate în „Paralele sfinte” ale sfântului Ioan Damaschin. Despre el au vorbit mai mulți istorici creștini care îl descriu drept un bărbat ilustru cunoscut de toată lumea și respectat pentru credința și evlavia sa.

Sfântului Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului a fost bun prieten cu Sfântul Ioan Gură de Aur.

În anul 400 a luat parte la un sinod local și i-a luat partea Sfântului Ioan Gură de Aur în fața ereticilor.

Calendar ortodox 20 aprilie 2021. Rugăciunea ce trebuie spusă

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cel prieten și asemenea prin dumnezeiasca viețuire marelui Ioan Gură de Aur, veșnicule locaș al sălășluirii Sfintei Treimi, ajută-ne pe noi, cei căzuți în robia patimilor, în marea învolburată a ispitelor și în cumplite neputințe. Nu ne lăsa pradă pierzării în iadul deznădejdii, spre batjocura vrăjmașului, ci ascultă săracă rugăciunea noastră pe care o aducem acum cu umilită și înfrântă inimă, că mult poate mijlocirea dreptului înaintea Preabunului Dumnezeu. Dezleagă-ne din legăturile nevăzute, tămăduiește-ne și ne călăuzește la raiul smereniei, cu darul de sus și rugăciunile tale către Domnul. Acoperă-ne mintea de năvălirile păgâne și pierzătoare, alinându-ne cu o picătură din roua dumnezeieștii isihii, și ne deschide inima cu razele înțelegerii duhovnicești, ca să ne gătim cum se cuvine a-L primi pe Mântuitorul Hristos. Păzește țara și poporul acesta de meșteșugitele curse ale nevăzutului vrăjmaș, ferește-ne de toată înșelarea și de apăsarea duhului lumesc, potrivnic credinței și iubirii dumnezeiești. Ajută-ne să ne lepădăm de toți idolii văzuți și nevăzuți și de toată aplecarea egoistă împotrivitoare Crucii iubirii lui Hristos. Întărește-ne a ne purta cu mulțumire crucea încercărilor și suferințelor îngăduite de milostivul Dumnezeu spre curățirea și tămăduirea rănilor de moarte ale păcatului. Sprijină-ne la tot pasul, îndemnându-ne și ridicându-ne din multele căderi, în urmarea lui Hristos. Treci peste nevrednicia noastră și, cu iubirea ta de părinte, iartă-ne și ne primește, ajutându-ne să regăsim în noi, prin pocăință și cu darul lui Hristos, icoana chipului dumnezeiesc. Ca, lepădând orice necurată pornire sau pătimașă deprindere, să nu scârbim cu nimic și să alungăm pe Duhul Cel Sfânt Care lucrează în noi asemănarea cu Dumnezeu. Acoperă-ne cu haina iubirii părintești, ridică-ne și fii împreună cu noi pe cărarea cea strâmtă și necăjită ce duce spre Viață. Atinge-te de noi, cei bolnavi sufletește și trupește, și oprește cu harul dat ție de sus curgerea patimilor, ca să putem găti în inima noastră lăcaș Preasfintei Treimi. Cheamă peste noi suflarea harului lui Hristos ce alungă poftele și nălucirile spurcate, de zi și de noapte, și ne curățește simțirile spre a-L vedea pe Hristos strălucind. Așa, Sfinte Ierarhe Teotim, ajută-ne nouă să aducem prescura rugăciunii și vieții noastre la altarul preacurat al Domnului, ca să primim și noi de la Duhul Cel Sfânt prefacerea duhovnicească și viața Trupului lui Hristos. Și așa, la sfârșitul acestei petreceri pământești, să putem și noi intra întru bucuria binecuvântată a Tatălui Ceresc. O, dumnezeiască Iubire care în sfinți strălucești și ne descoperi nouă Chipul mântuitor al Sfintei Treimi, vino și te sălășluiește întru noi, cei ce ne închinăm ție. Amin.

Calendar ortodox 20 aprilie 2021. Ce alți sfinți sunt sărbătoriți

Tot pe data de 20 aprilie în calendarul ortodox mai sunt pomeniţi:

Sfântul mucenic Pafnutie;

Sfinţii Socrat şi Dionisie;

Sfântul Agatanghel;

Preacuviosul Gheorghe Marturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei.