Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 20 august 2022. Ce sărbătoare este astăzi

Calendar ortodox 20 august 2022. Ce sărbătoare este astăzi

Calendar ortodox 20 august 2022. Sfântul și Măritul Proroc Samuel

Calendar ortodox 20 august 2022. Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, ca în fiecare an pe 20 august, pe Sfântul Proroc Samuel. Iată care a fost viața lui și ce rugăciune îi este dedicată.

Calendar ortodox 20 august 2022. Sfântul și Măritul Proroc Samuel

„Samuel, prorocul Domnului, cel iubit de Domnul, a ridicat împărăția și a uns pe Saul și pe David peste poporul Lui. Cu legea Domnului a judecat adunarea și a cercetat Domnul pe lacov prin rugăciunile lui. Și a fost cunoscut întru credința sa că este proroc credincios”, conform doxologia.ro.

Sfântul Proroc Samuel, fiul lui Elcana şi al prorociţei Ana, a fost cel de-al 15-lea şi ultimul judecător al iudeilor și a trăit cu mai bine de o mie de ani înainte de Hristos. A apărut ca „rod” al rugăciunilor mamei lui, așa că a fost încredinţat marelui preot Eli și crescut de acesta în Legea Domnului.

Dacă Samuel era sârguincios, cei doi fii ai lui Eli, preoţii Ofni şi Finees, erau nesupuşi rânduielilor sfinte. Când au pornit război filistenii, au pierit 30.000 de israeliţi, printre care cei doi fii ai lui Eli, și chiar Eli însuși în urma veștii că filistenii au luat Chivotul Legii, a relatat basilica.ro.

Calendar ortodox 20 august 2022. Sfântul și Măritul Proroc Samuel
Foto: doxologia.ro

Basilica.ro a scris: „Cu toate că robia filistenilor a durat 20 de ani, Chivotul Legii a fost adus mai devreme înapoi din pricina necazurilor venite asupra poporului. Filistenii au fost biruiți în urma predicii lui Samuel, ajuns judecător în locul lui Eli, care le-a spus să se lepede de păcate şi să se întoarcă la credinţa străbunilor”.

Urmașul lui Samuel n-a fost unul dintre fiii lui, ci regele Saul, care s-a îndepărtat însă de Dumnezeu și tot Samuel l-a uns pe David al doilea rege al lui Israel. Sfântul Proroc Samuel s-a stins la bătrânețe, arată sursa menționată mai sus.

Rugăciune către Sfântul Proroc Samuel

Troparul Sfântului Proroc Samuel, glasul al 2-lea:

A prorocului Tău Samuel pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Pe voievozii cei tari…

Stih: Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce eşti odrasla celei sterpe, Înţelepte Proroc Samuel, învredniceşte sufletul meu cel sterp să odrăslească bună rodirea bunătăţilor, prin rugăciunile tale; ca să laud cu sfinţite cântări purtătoare de lumină prăznuirea ta.

Stih: Sfinte Prorocule Samuel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce a rupt pântecele Sarei de demult, rugăciunea Anei arătat a împlinit-o şi pe cea neroditoare, de roadă umplând-o cu darul, bine te-a voit pe tine, Sfinte Prorocule Samuel, ca o stea a răsări dintr-însa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Crescând cu sfinţenie sufletul tău, preafericite, în dumnezeiescul veşmânt ai strălucit cu Razele Duhului cele tainice, învăţându-te toată taina, de Dumnezeu cugetătorule şi ca un înger ai slujit lui Dumnezeu Atotţiitorului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce este ca un Fiu împreună cu Tatăl mai înainte de veci, mai pe urmă, Întrupându-Se cu adevărat, S-a făcut Fiu al tău, Preacurată, prin credinţă, făcând fii lui Dumnezeu, pe toţi cei robiţi de cumplitul luptător.

(…)

Ai un pont sau mai multe informații pe subiect, scrie-ne pe adresa pont@redactia.ro
Etichete: