Redactia.ro
Home » Știri » Calendar Ortodox 26 ianuarie 2020. Pomenirea cuviosului părinte Xenofont, a soţiei sale Maria şi a fiilor lor Arcadie şi Ioan

Calendar Ortodox 26 ianuarie 2020. Pomenirea cuviosului părinte Xenofont, a soţiei sale Maria şi a fiilor lor Arcadie şi Ioan

Calendar Ortodox 26 ianuarie 2020. Ce sfinți sunt sărbătoriți în această duminică

Ce Sfinți importanți sunt marcați în ziua de 26 ianuarie 2020. Este Sfânta zi de Duminică, marcată cu Cruce Roșie în calendar, nu se spală și nu se lucrează.

Pomenirea cuviosului părinte Xenofont, a soţiei sale Maria şi a fiilor lor Arcadie şi Ioan

Cuviosul Xenofont era din Constantinopol, om bogat pe dinafară, iar pe dinăuntru plin de cucernicie. Deci, şi-a trimis pe cei doi fii ai săi la Beirut în Fenicia, pentru deprinderea de bune obiceiuri şi pentru învăţătura de carte.

Dar aflând că s-a nimicit corabia în care călătoreau fiii săi, a purces cu soţia să-i caute. Şi i-a găsit la Ierusalim, îmbrăcaţi în haine monahiceşti. Atunci s-a călugărit şi el cu soţia lui; şi atât au sporit în fapte bune încât s-au învrednicit a face şi minuni. Fiind plăcuţi până la sfârşit lui Dumnezeu, s-au mutat în locaşurile cereşti.

Calendar Ortodox 26 ianuarie 2020. Tot în această zi, pomenirea cutremurului celui mare.

Acest cutremur s-a întâmplat la sfârşitul împărăţiei lui Teodosie cel Mic, fiul lui Arcadie şi al Eudoxiei, într-o zi de duminică, la două ceasuri din zi. Şi au căzut zidurile cetăţii şi multe case s-au surpat, mai ales de la intrarea Troadisienilor până la Poarta de Aramă cea cu patru uşi. Cutremurul a ţinut trei luni. Iar împăratul, făcând litanie cu tot soborul, zicea cu lacrimi:

„Izbăveşte-ne, Doamne, de urgia Ta cea dreaptă, şi şterge păcatele noastre, prin pocăinţă, căci ai clătinat pământul şi l-ai cutremurat, pentru păcatele noastre, că să Te preaslăvim pe Tine, Bunule şi de oameni Iubitorule, Dumnezeul nostru”.

Calendar Ortodox 26 ianuarie 2020. Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Simeon, numit cel bătrân.

Acesta, iubind din copilărie viaţa paşnică, s-a sălăşluit într-o crăpătură mică de stâncă, unde se hrănea numai cu buruieni. Deci, având dorinţă dumnezeiască, s-a dus la muntele Sinai. Şi intrând în peştera în care s-a ascuns odinioară Moise, a căzut cu faţa în jos şi a zăbovit aşa, şapte zile, în rugăciune, cu lacrimi, fără hrană, până a auzit glas dumnezeiesc poruncindu-i să se scoale şi să mănânce trei mere ce erau puse înaintea lui. Deci, sculându-se şi aflând merele, le-a mâncat cu osârdie. Apoi, coborându-se din munte şi zidind două mănăstiri, viaţa lui cea plină de osteneli a luat sfârşit, mai înainte săvârşind minuni mărite, spre slava lui Dumnezeu.

Calendar Ortodox 26 ianuarie 2020. Tot în această zi, pomenirea sfinţilor mucenici Anania preotul, Petru temnicerul şi alţi şapte ostaşi care au fost cu dânşii.

Aceştia au trăit pe vremea împăratului Diocleţian şi a lui Maxim, ocârmuitorul Feniciei. La acesta fiind adus preotul Anania, a mărturisit pe Hristos şi a batjocorit pe idoli. Pentru aceasta a fost bătut cu toiege şi ars pe spate cu frigări înroşite, apoi a fost uns cu oţet şi cu saramură, pe părţile arse. Prin rugăciunea lui, el a zguduit templul idolilor şi idolii căzând, s-au zdrobit. Fiind închis, s-a împărtăşit de hrană dumnezeiască şi a adus la credinţa în Hristos pe păzitorul închisorii împreună cu şapte ostaşi paznici. Toţi aceştia, din porunca dregătorului, au fost chinuiţi cu tot felul de chinuri, iar mai târziu au fost înecaţi în mare, izbăvindu-se astfel de chinurile cele cumplite.

Calendar Ortodox 26 ianuarie 2020. Sfântul Iosif cel Milostiv mitropolitul Moldovei

Sfântul Iosif cel Milostiv s-a născut în satul Răzălăi, ţinutul Soroca, astăzi parte a Basarabiei şi a primit la botez numele de Ioan. El era fiul preotului Anania Mihalache şi a soţiei lui Teodosia. Tatăl său a murit când Ioan era încă un copil iar mama lui a intrat monahie.

La 10 ani a fost luat de un unchi al său, ierodiaconul Teofilact şi dus la mănăstirea Frumoasa şi mai apoi la Mânăstirea Sfântul Spiridon din Iaşi unde se afla şi un vestit spital iar cei doi se nevoiau ajutând şi oferind alinare bolnavilor. Acolo fragedul Ioan a învăţat ce este smerenia, ascultarea dar şi slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor aflaţi în suferinţă.

Apoi cei doi s-au mutat la Mănăstirea Sfântul Samuil din Focşani, unde şi acolo era un spital. Nu au stat mult şi au mers la buzău unde tânărul Ioan a fost tuns la monahism de către episcopul Chesarie al Buzăului şi a primit numele de Iosif, după primul episcop al Argeşului. A fost hirotonit diacon şi mers la şcoală la seminarul din Buzău şi mai apoi la Academia Sf. Sava din Bucureşti.

A fost făcut episcop vicar al Mitropoliei Valahiei cu titlul de Iosif al Mirelor, după vrednicia faptelor sfântului Ierarh Nicolae. La 1873 este ales episcop al Argeşului şi după numai doi ani Mitropolit al Moldovei. Iosif a încheiat construirea Catedralei Metropolitane din Iaşi în 1886 la a cărui sfinţire a pietrei temelie fusese martor în 1826. În 1889 a mutat moaştele Sfintei Parascheva de la Trei Ierarhi la noua Catedrală şi a înlocuit vechea raclă de argint cu una nouă, după ce prima arsese complet într-un incendiu moaştele rămânând neatinse. Toată lumea îl cunoştea pe Iosif pentru sfinţirea vieţii şi milostenia de care dădea dovadă.

A avut grijă de săraci, de orfani, de văduve şi a ajutat elevi. A dăruit tot ce a avut ba chiar se şi împrumuta pentru a nu rămâne dator faţă de săraci. Se ruga mult, citea mult şi mânca puţin, îşi drămuia timpul dedicându-se îndeosebi celor sfinte. A fost mitropolit al moldovei vreme de 27 de ani şi s-a mutat la ceruri la 26 ianuarie 1902, iar poporul îl numea drept Iosif cel Milostiv. A fost trecut în rândul sfinţilor în anul 2017.

Loading...