Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 30 aprilie 2021. Rugăciunea făcătoare de minuni din Vinerea Mare te scapă de necazuri

Calendar ortodox 30 aprilie 2021. Rugăciunea făcătoare de minuni din Vinerea Mare te scapă de necazuri

Calendar ortodox 30 aprilie 2021.

Calendar ortodox 30 aprilie 2021. Rugăciunea făcătoare de minuni din Vinerea Mare. Este mare sărbătoare pentru creștini, aceasta fiind ziua în care Mântuitorul a fost răstignit pe cruce și a murit.

Calendar ortodox 30 aprilie 2021. Vinerea Mare

Pe data de 30 aprilie toți creștinii sărbătoresc Vinerea Mare, aceasta fiind una neagră pentru creștinătate, fiind cea în care Mântuitorul Iisus Hristos și-a dat viața pentru omenire. El a murit răstignit pe cruce, după momente chinuitoare.

Vinerea Mare mai este numită și Vinerea Patimilor, tocmai pentru a aminti de batjocura la care a fost supus Fiul lui Dumnezeu.

În Vinerea Mare se cântă Prohodul și se scoate Sfântul Epitaf din altar, iar oamenii trec pe sub el în amintirea felului în care Hristos și-a cărat crucea.

Rugăciunea din Vinerea Mare

„Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşți cu Darul Tău, Doamne, că şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Ține, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne că de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căînţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta că să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşți, că să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în răi. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căînţă mă aşează împreună cu el în răi, că un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşți.

Ruga care te scapă de necazuri se spune în Vinerea Mare

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, că să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, că, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşți împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogată şi Dumnezeiască Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”