Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 30 martie. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

Calendar ortodox 30 martie. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

Calendar ortodox 30 martie. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

Calendar ortodox 30 martie. Cine sunt sfinții pomeniți în Calendarul creștin. Ce Sfinți se sărbătoresc în ziua de 30 martie..

La 30 martie în calendarul ortodox 2019 suntpomeniţi

Preacuviosului părintele nostru Ioan, cel ce a scris Scara;
Sfânta Euvula, mama Sfantului Pantelimon;
Sfântul Proroc Ioad;
Sfântul Cuvios Ioan;
Sfântul Ioan, patriarhul Ierusalimului;
Sfântul Mucenic Zaharia cel Nou.

Cine a fost Preacuviosului părinte Ioan, sărăbtorit în calendarul ortodox la 30 martie

Ioan Scărarul, când avea şaisprezece ani, ajunsese foarte învăţat în toată ştiinţa de pe vremea lui. Ca să ducă jertfă preasfinţită lui Dumnezeu, s-a dus la Muntele Sinai. Acolo s-a făcut călugăr și a petrecut 40 de ani în sihăstrie, în Tolas; şi a petrecut aici patruzeci de ani. A reușit să învingă orice poftă trupescă și orice desfrâu al minții.

Osârduindu-se deci în toată virtutea, el s-a învrednicit de nenumărate mari vedenii. Pe când se afla odată în chilia lui şi un ucenic al lui dormea într-un loc îndepărtat sub o stâncă mare, care era gata să cadă şi să-l zdrobească, cunoscând acest lucru prin Duhul Sfânt, a smuls pe ucenicul lui din primejdia care-l pândea, arătându-i-se în somn şi făcându-l să se ridice din locul acela în care peste puţin timp ar fi avut să moară. Deci, ajungând pe culmea virtuţilor şi conducând vreme îndelungată ca egumen mănăstirea din Sfântul Munte Sinai, a părăsit apoi viaţa aceasta trecătoare, mutându-se la viaţa cea veşnică, după ce mai înainte a alcătuit cartea aceea plină de înălţări duhovniceşti şi dumnezeieşti, care se numeşte Scara.

Treptele Scării virtuţilor sau Scării Raiului arătată nouă de Sfântul Cuvios Ioan Scărarul

Despre lepădarea de lume
Despre neîmpătimire, adică neîntristare
Despre înstrăinare
Despre ascultare
Despre pocăință
Despre amintirea de moarte
Despre bucuria plânsului
Despre nemâniere și blândețe
Despre ținerea de minte a răului
Despre grăirea de rău
Despre limbuție și tăcere
Despre minciună
Despre trândăvie
Despre preaiubitul și vicleanul stăpân care este stomacul
Despre puritate și înfrânare
Despre iubirea de arginți
Despre sărăcia alergătoare către cer
Despre nesimțire (scil. indolență, insensibilitate)
Despre somn și rugăciune și despre cântarea de psalmi în comun
Despre privegherea trupească și duhovnicească
Despre nebărbăteasca temere
Despre slava deșartă
Despre mândrie și blasfemie
Despre blândețe, simplitate, nerăutate și viclenie
Despre minunata smerenie
Despre deosebirea gândurilor (discernământul). Recapitularea pe scurt a celor XXVI cuvinte anterioare.
Despre isihia (liniștea) trupului și sufletului
Despre sfânta și fericita rugăciune
Despre liberarea de patimi (apathia), despre desăvârșire și despre învierea sufletului
Despre legătura celor trei virtuți, adică credința, nădejdea și dragostea.

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

Glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Ioan Scărarul

Glasul al 4-lea

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Ca pe un Luceafăr ce îşi în­dreaptă lumina fără de greşea­lă până la marginile lumii, te-a pus pe tine Domnul, spre pildă de înfrânare, Îndreptătorule Ioan, părintele nostru.