Redactia.ro
Home » Știri » Cum și în ce interval orar se depun contestațiile la Bacalaureat 2024: Ghid complet pentru elevi și părinți

Cum și în ce interval orar se depun contestațiile la Bacalaureat 2024: Ghid complet pentru elevi și părinți

Astăzi, 8 iulie 2024, elevii din toată țara află rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie. Este un moment de mare emoție și tensiune, atât pentru tinerii care au susținut „examenul maturității”, cât și pentru familiile lor. După afișarea notelor, unii dintre acești absolvenți vor decide să conteste notele primite, sperând într-o reevaluare favorabilă. Acest articol oferă un ghid complet privind procedura și intervalele orare în care se pot depune contestațiile.

Afișarea rezultatelor finale și procedura de depunere a contestațiilor

Începând de dimineață, până la ora 12:00, rezultatele examenului de Bacalaureat vor fi disponibile pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, gestionată de Ministerul Educației, dar și la avizierele centrelor de examen. Toți elevii trebuie să verifice notele obținute pentru a putea lua o decizie informată privind depunerea contestațiilor.

Cum și în ce interval orar se depun contestațiile la Bacalaureat 2024

Elevii nemulțumiți de notele obținute au la dispoziție intervalul orar 12:00 – 18:00 pentru a depune contestații. Contestațiile pot fi depuse fie fizic, la centrele de examen, fie online, pe platforma dedicată. Anul trecut, la nivel național, au fost depuse peste 54.000 de contestații, ceea ce arată amploarea acestui proces și importanța sa pentru elevi.

Pentru a depune o contestație, elevii trebuie să completeze o cerere specifică, care să includă următoarele informații esențiale:

 • Numele și prenumele elevului
 • Profilul absolvit
 • Proba scrisă pe care dorește să o conteste
 • Data la care a fost susținută proba
 • Disciplina, tipul de subiect și nota obținută

Model de cerere pentru contestație:

Este crucial ca informațiile completate în cerere să fie corecte și complete. Înainte de a depune oficial contestația, elevii și părinții trebuie să verifice cu atenție datele notate pentru a evita eventualele erori care ar putea invalida contestația.

Procesul de rezolvare a contestațiilor:

Contestațiile depuse vor fi analizate și rezolvate în perioada 9 – 11 iulie 2024. După reevaluare, rezultatele finale vor fi afișate pe 12 iulie 2024. Procesul de reevaluare este detaliat și riguros, asigurând corectitudinea și transparența necesară.

Metodologia și componența comisiilor de contestații

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6156/31.08.2023, comisiile regionale/județene de contestații sunt formate din:

 • Președinte: inspector școlar general sau inspector școlar general adjunct
 • Vicepreședinte: un inspector școlar de specialitate
 • 1-2 secretari: informaticieni, inspectori școlari de specialitate, profesori
 • Membri: profesori evaluatori (de regulă, cu gradul didactic I) pentru fiecare disciplină și pentru maximum 100 de lucrări contestate. În situații justificate, pot fi numiți evaluatori și profesori cu gradul didactic II sau definitiv.

Secretizarea și reevaluarea lucrărilor

După centralizarea cererilor de contestație, lucrările sunt secretizate pentru a asigura imparțialitatea reevaluării. Secretizarea se face cu același tip de hârtie pusă la dispoziție de comisia de bacalaureat județeană. Lucrările contestate sunt apoi transmise comisiilor județene sau regionale de contestații, singurele în măsură să acorde o nouă notă lucrării.

Capitolul VIII al metodologiei descrie modul în care se stabilesc rezultatele finale și se rezolvă contestațiile:

 1. Contestațiile la probele scrise se depun și se înregistrează la centrul de examen.
 2. Președintele și unul dintre vicepreședinți, împreună cu secretarul sau un membru al comisiei, primesc și înregistrează contestațiile.
 3. Cererile de contestație sunt însoțite de un borderou cu numele candidaților și probele contestate și sunt transmise comisiei din centrul zonal de evaluare.
 4. Lucrările contestate sunt secretizate și transmise comisiei județene sau regionale de contestații pentru reevaluare.

„Art.71 – (1) Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.
(2) Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.
(3) Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.
(4) După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila „Bacalaureat 2011 – C.Z.E.”.
(5) În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.
(6) Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.
(7) În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării”, se arată în Metodologie.

Examenul de Bacalaureat reprezintă un moment decisiv în viața fiecărui elev, marcând trecerea de la adolescență la maturitate. Procedura de contestație este un drept fundamental al fiecărui elev, oferindu-le posibilitatea de a obține o evaluare corectă și echitabilă a cunoștințelor lor. Este esențial ca elevii și părinții să fie bine informați și să respecte toate etapele procedurii pentru a asigura succesul acestui demers.

Astfel, toți cei implicați, elevi, părinți, profesori, trebuie să colaboreze și să urmeze cu atenție pașii descriși în metodologie, pentru ca întregul proces să se desfășoare corect și eficient. Rezultatele finale vor reflecta adevărata valoare a muncii și pregătirii fiecărui elev, oferindu-le oportunitatea de a-și continua parcursul educațional cu încredere și determinare.

 

Sursa foto: Arhivă

adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini
Etichete: