Redactia.ro
Home » Știri » Înscrierea la Academia de Poliție, în 2020. Ce acte trebuie să ai la dosar

Înscrierea la Academia de Poliție, în 2020. Ce acte trebuie să ai la dosar

Admitere poliție

Au început înscrierile pentru elevii care vor să urmeze cursurile Academiei de Poliție, iar examenele se vor da și ele în curând. Cei care își doresc să devină polițiști, trebuie să știe de ce acte au nevoie pentru a se încrie la facultatea dorită.

Și în acest an, Facultățile din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București sunt foarte căutate.

Candidații trebuie să știe că pentru înscriere au nevoie să plătească o taxă de înscriere de 450 de lei.

De altfel, toate actele sunt publicate pe site-ul oficial al instituției, de unde candidații își pot lua toate informațiile de care au nevoie.

Examenul de admitere are loc în fiecare an, la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august. Totuși, înainte de acestea, candidații trebuie să mai parcurgă o serie de probe, cum sunt cele medicale sau cele sportive.

Ce acte sunt necesare pentru a te înscrie la Academia de Poliție

Art. 17 (1) Candidaţii la concursul de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă la
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi sau Facultatea de Pompieri, la prezentarea la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, pentru înscriere, vor avea
asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:

a) cartea de identitate în original sau paşaportul în original;
• contravaloarea taxei de înscriere la concurs, sau, după caz, acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei;
• după caz, diploma în original doveditoare obținerii distincțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) sau (4) din Regulament.
• Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2020 vor prezenta şiurmătoarele documente:

o diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată; în locul diplomei de bacalaureat, candidaţii pot prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

o foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă.

Loading...