Redactia.ro
Home » Știri » Reguli noi ADMITERE LICEU 2020. Cum se calculează media de admitere după Evaluarea Naţională

Reguli noi ADMITERE LICEU 2020. Cum se calculează media de admitere după Evaluarea Naţională

GALERIE FOTO (3) Admitere liceu

ADMITERE LICEU 2020. Pandemia schimbă regulile de admirere la liceu. Potrivit unei propuneri a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, anul acesta înscrierea la liceu se va face online.

Ministerul Educației face modificări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020/2021. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere pot fi realizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare: telefon, email, videoconferință etc.

Fișa pentru repartizarea computerizată la liceu

ADMITERE LICEU 2020. Înscrierea la liceu se face pe baza mediei de admitere

Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. Aceasta se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Media generală la Evaluarea Națională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională. EN va fi calculată, indiferent dacă una sau mai multe dintre notele obținute la Evaluarea Naționala e mai mică decât 5. De asemenea, MA la liceu se calculează, indiferent dacă EN este inferioară notei 5. ABS și MA se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Pentru liceul teoretic și vocațional, repartizarea candidaților se efectuează pe filiere, profiluri și specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere și în funcție de opțiuni. În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaților se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate și conform reglementărilor în vigoare.

ADMITERE LICEU 2020. Probele de aptitudini se desfășoară la distanță

În ceea ce privește probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020/2021 în liceele vocaționale, acestea se vor desfășura de la distanță. Astfel, evaluarea la liceul de muzică, secția instrumentală, va fi o înregistrare audio-video. Pentru cei de la secţia teoretică, examenul se va susţine online, pe una dintre platformele stabilite de şcoala organizatoare.

Cei care vor să intre la un liceu sportiv, trebuie să aibă un document care să ateste că elevul a practicat un an calendaristic, zi de zi, disciplina sportivă care constituie examenul. Iar proba de aptitudini se echivalează cu media generală de la sport din clasele cinci-opt.

La profilul artistic, înscrierea se va face în baza unei progrămari prin telefon, e-mail sau prin postă. Candidaţii vor trimite portofoliul de lucrări și o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lor.

O altă noutate este faptul că la admiterea la liceele cu profil militar nu se mai susține testul grilă de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română și matematică. Candidații vor fi planificați și anunțați telefonic de personalul birourilor informare-recrutare. Toate activitățile se vor desfășura în condițiile păstrării distanței și a aplicării tuturor măsurilor de protecție împotriva contaminării cu SARS-CoV-2.

ADMITERE LICEU 2020. Cum se calculează media de admitere la liceele vocaționale

La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic și la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Pentru profilul artistic-arte vizuale, profilul sportiv, precum și pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finală de admitere se calculează astfel:

 

sursa foto: portalinvatamant.ro

unde:

APT = nota finala la probele de aptitudini;

MA = media de admitere

MFA = media finala de admitere.

Pentru profilul artistic-muzică, coregrafie și teatru, media finală de admitere se calculează astfel:

NT = nota obținută la testul grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;

MA = media de admitere

MFA = media finala de admitere.

Media finală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis sau respins. Candidații respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la alte filiere și profiluri din cadrul aceleiași unități de învățământ sau la alte unități de învățământ.

adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini
Etichete: