Redactia.ro
Home » Știri » Semnificația cifrelor din codul numeric personal (CNP)

Semnificația cifrelor din codul numeric personal (CNP)

semnificatie cifre cnp

Încă de la naștere, fiecare persoană fizică are atribuit un cod numeric personal (CNP), care este însemnat în actele și certificatele de stare civilă și cu caracter oficial. Printr-un decret prezidențial semnat de Nicolae Ceaușescu, dictatorul Republicii Socialiste România, la 2 martie 1978, introducerea CNP-ului în actele de identitate și în alte acte personale a devenit obligatorie, astfel încât, și la momentul actual, acesta figurează pe certificatul de naștere, pe buletinul sau cartea de identitate, precum și pe permisul de conducere.

În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 97/2005, articolul 6, „Codul numeric personal, denumit în continuare C.N.P., reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică și constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică”. Codurile numerice personale sunt generate și administrate prin mijloace informatice de către Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor (CNABDEP), care emite și distribuie anual listele conținând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs.

Modul în care este structurat CNP-ul

Structura CNP-ului constă în 13 cifre prin care este identificată orice persoană născută și/sau rezidentă în România. Primele șapte reprezintă datele de identificare a persoanei, iar următoarele șase sunt cifre unice, urmându-se modelul SAALLZZJJNNNC.

S reprezintă sexul și secolul în care s-a născut persoana care posedă acel CNP. Astfel:

3 – persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 1800 și 31 decembrie 1899;

4 – persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 1800 și 31 decembrie 1899;

1 – persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 1900 și 31 decembrie 1999;

2 – persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 1900 și 31 decembrie 1999;

5 – persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2099;

6 – persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2099;

7 – persoane străine de sex masculin rezidente în România;

8 – persoane străine de sex feminin rezidente în România;

9 – persoanele străine.

AA sau anul nașterii este un număr format din ultimele două cifre din anul nașterii. LL reprezintă luna nașterii, iar ZZ cele două cifre din ziua în care a fost născut posesorul CNP-ului. Pentru zilele de naștere cuprinse între 1 și 9 se adaugă 0 înaintea datei.

JJ este codul județului sau sectorului unde s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reședința în momentul acordării CNP-ului. Spre exemplu, județul Buzău are codul 10, Sibiu are 32, București are 40, București, Sector 1, 41 etc.
NNN este numărul de ordine și este format din trei cifre. Biroul de Evidență al Populației este cel care are grijă ca acest număr să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi.

Modul de calcul al ultimei cifre din CNP

C reprezintă cifra de control, care este în strânsă relație cu toate celelalte 12 cifre ale CNP-ului, ea fiind alocată în baza unui algoritm de calcul. Aceasta este calculată după cum urmează: fiecare cifră din CNP este înmulțită cu cifra de pe aceeași poziție din numărul 279146358279; rezultatele sunt însumate, iar rezultatul final este împărțit cu rest la 11. Dacă restul este 10, atunci cifra de control este 1, altfel cifra de control este egală cu restul.
În România, în urma unor greșeli birocratice, au existat cazuri când doi oameni au avut același CNP, ajungându-se, astfel, în situația ca unul dintre protagoniști să fie nevoit să-și schimbe CNP-ul.