Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 12 aprilie 2021. Rugăciunea zilei

Calendar ortodox 12 aprilie 2021. Rugăciunea zilei

Calendar ortodox 12 aprilie 2021. Rugăciunea zilei

Calendar ortodox 12 aprilie 2021. Este mare sărbătoare în ziua aceasta. Iată ce rugăciune trebuie să rostim.

Calendar ortodox 12 aprilie 2021. Sfântul zilei

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău s-a născut în această localitate a țării noastre. Alături de părintele său duhovnicesc, preotul Sansala, ei eu convertit la creștinism mulți păgâni.

Ei aduceau pe calea cea dreaptă și pe barbari și goți, ce se închinau la idoli. Acesta a trăit în anii 300.

În a treia zi de Paște în anul 372, cei doi au fost prinși de de căpetenia celor ce credeau în idoli și i-au torturat încercând să treacă și la această credință. Sfântul Sava a fost legat și aruncat în râul Buzău, pentru a se îneca și așa ajuns să își dea duhul. Ulterior, moaștele sale au fost luate de creștini și mutate în Imperiul Roman.

Calendar ortodox 12 aprilie 2021. Acatistul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău

Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, glasul al 4-lea:

Astăzi, duhovnicește prăznuiește Biserica dreptcredincioșilor români și cu bucurie strigă: Veniți, iubitorilor de mucenici, să serbăm pomenirea cea de peste an a luptelor Mucenicului Sava! Că acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat și bineprimit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Sfinte Mucenice al lui Hristos, care din pruncie ai slăvit pe Dumnezeu prin a ta viață îngerească, trăită pe pământul țării noastre, cu credință și cu dragoste îți cântăm așa: Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credințe!

Rugăciune către Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

Sfinte Mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din tinerețe ai urmat calea Bisericii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, care cinstim cu multă evlavie ale tale nevoințe și pătimiri pentru dreapta credință. Adu-ți aminte de toți binecredincioșii țării noastre, ca și noi să dobândim milă și har înaintea lui Dumnezeu. Fii rugătorul nostru fierbinte înaintea Dreptului Judecător, în ziua cea mare a dreptății lui Dumnezeu, care va să vină. Ajută-ne, Sfinte Mucenice Sava, să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, să iubim cele cerești și să cugetăm mereu la cele veșnice, pentru ca și noi să ne învrednicim a moșteni împărăția cea cerească, împreună cu toți sfinții. Amin!

La 12 aprilie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

Sfântul Vasile, episcopul cetăţii Pariei din Asia Mica;

Sfântul Neofit Zăvorâtul;

Cuvioasa Antuza;

Sfinţii Mucenici Dima şi Protion;

Cuvioşiilor Mucenici Mina, David şi Ioan;

Cuviosului Părinte Acachie cel Nou;

Cuviosul Isaac Sirul;

Sfântul lerarh Zenon Marturisitorul, episcopul Veronei.