Redactia.ro
Home » Stil de viață » Inedit » Calendar ortodox 13 iulie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii

Calendar ortodox 13 iulie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii

Calendar creștin 13 iulie 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În datat de 13 iulie, în fiecare an este sărbătorit Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil.

Calendar ortodox 13 iulie 2021. Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil

În ziua de 13 iulie, în fiecare an, credincioși sărbătoresc Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil. Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut de credincioși drept acela ce ocortește familiile, fecioarele, mamele, copiii și părinții. Sfântul Arhanghel Gavriil este și ocrotitor al monahilor și monahiilor, al celor care viețuiesc în mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie. În ziua de 13 iulie este pomenit Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil și tradiția spune că se pomenesc minunile săvârșite de Sfântul Arhanghel Gavriil. Această sărbătoare creștină datează încă din secolul al IX-lea.

Calendar ortodox 13 iulie 2021. Ce rugăciune trebuie să rostești azi

Creștinii rostesc atăzi această rugăciune închinată ocrotitorului  familiilor, mamelor, fecioarelor, copiilor, părinților care dau naștere copiilor, îi cresc în credință și îi pregătesc pentru mântuire și pentru viață veșnică.

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârșit lucrătorule, care cu numele și cu fapta mărturisești puterea Celui-Preaînalt, către puținătatea omenească apleacă-te cu îngăduință, și veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, și călăuzește-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulțimea harurilor anume încredințate ție, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui și ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele și cu relele noastre ne știi; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârșirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că și îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesnește-ne să fim Puterilor cerești celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaș te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Fii bucuria noastră și învrednicește-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovnicește să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuțimea aripilor tale și de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputințele cele trupești și îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oștirile cerești și cu cetele drepților, spre împărăția luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul și cu tot cugetul nostru să aducem mulțămită, laudă și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Etichete: