Redactia.ro
Home » Știri » Calendar ortodox 2 mai 2021. Învierea Domnului. Rugăciunea din prima zi de Paște

Calendar ortodox 2 mai 2021. Învierea Domnului. Rugăciunea din prima zi de Paște

Calendar ortodox 2 mai 2021. Învierea Domnului. Rugăciunea din prima zi de Paște

Calendar ortodox 2 mai 2021. Are loc cea mai mare sărbătoare creștină: Învierea Domnului. Iată ce rugăciune trebuie să spui neapărat în această zi!

Calendar ortodox 2 mai 2021. Învierea Domnului

Ziua de 2 mai 2021 este reprezentată de Învierea Domnului, cea mai mare sărbătoare creștină din an, când Iisus Hristos revine din morți, după ce a murit pentru iertarea păcatelor omenirii. Acesta s-a sculat din morți și le-a arătat tutror celor necredincioși că El era Dumnezeu adevărat și tot pământul s-a cutremurat.

Tradiția spune că Maica Domnului a venit la Fiul său cu un coș de ouă, iar sângele său s-a răspândit pe ele, făcându-le de culoare roșie iar atunci a zis: „De acum înainte să faceți și voi oua roșii și împestrițate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut și eu astăzi”.

În această zi trebuie să mergem la biserică să luăm lumina sfânta, iar lumânarea trebuie păstrată și lăsată să ardă în casele noastre de fiecare dată când avem nevoie de îndrumarea lui Dumnezeu.

Calendar ortodox 2 mai 2021. Rugăciunea din prima zi de Paște

”Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne‑ai învrednicit pe noi a trece vremea cinstitului şi dumnezeiescului post de patruzeci de zile, care s‑a însemnat de Tine şi s‑a dat nouă prin Tine; Cel ce ai pus nouă pocăinţă pentru mântuirea sufletelor şi curăţia trupurilor şi spre izgonirea demonilor; Care ne‑ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei Tale cruci şi ne‑ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze;

Cel ce ne‑ai învrednicit să auzim de învierea prietenului Tău Lazăr şi de intrarea Ta în Ierusalim, întâmpinat fiind de pruncii evreieşti care grăiau, strigând: osana întru cei de sus; şi să vedem mântuitoarele Tale patimi şi să ne închinăm dumnezeieştii Tale răstigniri, suliţei, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce şi îngropării, şi să ajungem la cinstita şi dumnezeiasca Ta înviere. Pentru aceea, văzând ziua învierii Tale, cu bucurie strigăm Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, şi împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toţi sfinţii şi cu preacurata Maica Ta, Te slăvim, lăudându‑Te pe Tine, marele Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Şi acum Te rugăm, Stăpâne, pentru robii Tăi aceştia (N), care vin sub acoperământul casei Tale celei sfinţite, primeşte pocăinţa lor şi‑i iartă pe dânşii, pentru învierea Ta, de mulţimea păcatelor celor nenumărate, ştiute şi neştiute, de voie şi fără de voie; curăţeşte‑i ca pe desfrânata ce plângea, şi ca pe Petru care se lepădase şi plângând cu amar iarăşi l‑ai primit.

Primeşte smerenia şi mărturisirea robilor Tăi, precum ai primit pe vameşul care cu suspin se ruga. Pune frica Ta în inimile lor ca să se teamă de Tine şi să Te iubească din toată inima lor. Dă‑le lor să păzească toate poruncile Tale în toate zilele vieţii lor, umblând după voia Ta. Învredniceşte‑i pe dânşii fără osândă să vină şi să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup şi cu cinstitul Tău Sânge, ca, primindu‑le cu vrednicie, să fie părtaşi împărăţiei Tale, lăudându‑Te şi slăvindu‑Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Când pică Paştele Ortodox în anii 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Paștele Ortodox 2021 – 2 mai

Paștele Ortodox 2022 – 24 aprilie

Paștele Ortodox 2023 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2024 – 5 mai

Paștele Ortodox 2025 – 20 aprilie

Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie

Când cade Paştele Catolic între anii 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Paștele Catolic 2021 – 4 aprilie

Paștele Catolic 2022 – 17 aprilie

Paștele Catolic 2023 – 9 aprilie

Paștele Catolic 2024 – 31 martie

Paștele Catolic 2025 – 20 aprilie

Paștele Catolic 2026 – 12 aprilie

Paștele Catolic 2027 – 2 mai

Paștele Catolic 2028 – 16 aprilie

Paștele Catolic 2029 – 8 aprilie

Paștele Catolic 2030 – 28 aprilie