Redactia.ro
Home » Știri » Cea mai importantă rugăciune către Maica Domnului, pe care să o spui când îţi aminteşti

Cea mai importantă rugăciune către Maica Domnului, pe care să o spui când îţi aminteşti

Fecioara Maria

Sfânta Maria este considerată una dintre cei mai importanți sfinți, ea fiind cea care face legătura dintre om și divinitate, pentru că a fost aleasă de Dumnezeu pentru a-l purta în pântec pe Fiul său.

Sfânta Maria, cea aleasă dintre femei

Sfânta Fecioară Maria a fost o minune încă de la început, pentru că ea a venit pe lume când părinții ei deja aproape că renunțaseră la speranță. Deși erau în vârstă, Sfinții Ioachin și Ana încă se mai rugau la Dumnezeu pentru a primi în dar de la El un prunc.

Vestea că Sfânta Ana a rămas însărcinată a venit încă de la început cu mare credință, pentru că un înger a fost cel care a anunțat venirea pe lume a Sfintei Fecioare Maria.

Apoi, ea a dus o viață curată și fără de prihană, astfel cp a fost aleasă de Dumnezeu să îl nască pe propriul Său Fiu, prin minune dumnezeiască.  Femeile care se roagă pentru Sfânta Fecioară sunt cele care vor să aibă armonie în casă iar toți cei din aceasta să fie feriți de boli.

Rugăciune către Sfânta Fecioară Maria

Trebuie să rostești această rugăciune de fiecare dată când ai ocazia, pentru că ea este grabnic ajutătoare și te poate scăpa de multe rele.

“O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului şi a pământului, atotputernică apărătoare şi tărie a noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăţilor noastre.

Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul şi pentru aceasta năzuim la tine, că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie; ocroteşte-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ şi cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriţilor noştri sfinţenie, ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe, înţelepciune şi putere; judecătorilor, dreptate şi necăutare la faţă; învăţătorilor, minte şi smerită înţelepciune; asupriţilor, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniţi, răbdare şi bucurie duhovnicească; neînfrânaţilor, înfrânare; şi nouă, tuturor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii.

Aşa, Doamnă preasfântă, milostiveşte-te asupra noastră şi asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijineşte, pe prunci îi păzeşte şi pe noi, pe toţi, ne apără şi ne ocroteşte cu milostivirea ta. Pe toţi, scoate-ne din adâncul păcatului şi ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viaţă, iar la înfricoşătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău şi Dumnezeul nostru.

Că tu, Doamnă, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ţie cu credinţă. Deci ne rugăm ţie, Atotputernică ajutătoarea noastră, şi ţie ne predăm pe noi înşine, unul pe altul şi toată viaţa noastră, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Loading...