Redactia.ro
Home » Home » Început de an școlar: Lista școlilor și grădinițelor din București, unde se învață de acasă

Început de an școlar: Lista școlilor și grădinițelor din București, unde se învață de acasă

scoli online

Școala începe din 14 septembrie, însă nu toate unitățile de învățământ vor funcționa după aceeași regulă. Cursurile vor începe online în 24 de unități de învățământ din București, potrivit hotărârii Comitetului Pentru Situații de Urgență.

Lista școlilor care încep în scenariul 3 – roșu, adică învățământ online integral:

 1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2
 2. ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3 STR. IANCU MARCEL NR. 7, SECTOR 2
 3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 3 SPLAIUL UNIRII NR. 114, SECTOR 4
 4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. G. DUCA” ŞOS. PANDURI NR. 42
 5. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156 STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35
 6. GRĂDINIŢA ELECTROMAGNETICA CALEA RAHOVEI NR. 266
 7. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA SÂNTIMBREANU” ŞOS. ALEXANDRIEI NR. 21
 8. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” ALEEA PARVA NR. 3-5
 9. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINŢII CONSTANTIN ŞI ELENA” ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3
 10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197 STR. OBCINA MARE NR. 2
 11. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179 STR. ARDEALULUI NR. 34
 12. Liceul Particular „Onicescu-Mihoc” CALEA GRIVITEI NR. 56
 13. ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „FUNDENI” ŞOS. FUNDENI NR. 254, SECTOR 2
 14. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80 CALEA DUDEŞTI NR. 191
 15. COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” STR. GEORGE GEORGESCU NR. 2
 16. LICEUL TEHNOLOGIC „MIRCEA VULCĂNESCU” STR. IZVORUL CRIŞULUI NR. 4
 17. GRĂDINIŢA NR. 244 STR. HUMULEȘTI NR. 31
 18. GRĂDINIŢA NR. 268 STR. ION CREANGĂ NR. 8
 19. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124 STR. MARGEANULUI NR. 25
 20. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCEAFĂRUL” STR. DOINEI NR. 1
 21. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143 STR. BANUL MARACINE NR. 16
 22. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRACHE POENARU” STR. BACĂU NR. 1
 23. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 STR. VLADEASA NR. 9
 24. COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI” STR. ROMANCIERILOR NR. 1.

 

 Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) au emis hotărârile privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, valabil pentru începutul de an școlar 2020-2021.

595 unități de învățământ de stat şi particular în Scenariul 2, departajate astfel:

 • 121 nivel preşcolar
 • 145 nivel gimnazial
 • 96 nivel liceal
 • 16 învăţământ special
 • 5 şcoli de arte
 • 6 cluburi sportive
 • 6 cluburi ale copiilor
 • 200 învăţământ particular

Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

17 unități de învățământ de stat şi particular în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online, departajate astfel:

 • 2 nivel preşcolar
 • 8 nivel gimnazial
 • 2 nivel liceal
 • 1 nivel postliceal
 • 3 învăţământ special
 • 1 învăţământ particular

7 unităţi de învăţământ îşi vor desfăşura activitatea în scenarii mixte (2 şi 3). Varianta aceasta s-a aprobat avându-se în vedere situaţiile specifice din fiecare unitate. Unele dintre unităţi se află în curs de reabilitare şi altele au cazuri medicale particulare la clasă, astfel încât impun învăţarea online.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Potrivit respectivei analize, în 2.728 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori, în 410 localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 și 3 la 1.000 de locuitori, iar în 43 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori.

Potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Buget suplimentat cu 100 de milioane de lei pentru Educație

Guvernul a aprobat ieri suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu 100 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru finanțarea Programului Național „Educația în Siguranță”.

Au fost alocate sumele necesare astfel încât inspectoratele școlare să facă achiziții de laptopturi, materiale sanitare și dispozitive electronice, precum camere web sau table electronice, astfel încât personalul din învăţământ să poată să desfășoare lecții online acolo unde situația epidemiologică impune un astfel de sistem.
Executivul a mai adoptat ieri un memorandum care prevede conectarea la internet a 3.150 de școli, precum și o hotărâre pentru ocuparea a 500 de posturi în sistemul de învăţământ preuniversitar, atât pentru personal didactic, cât și nedidactic. Autoritățile locale au sarcina de a angaja personal medical în cabinetele școlare, iar salariile vor fi asigurate din bugetul Ministerului Sănătății, a explicat ministrul de resort,

Cele trei scenarii

Scenariul 1: participarea zilnică (față-n față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2: participarea zilnică (față-n față)) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

Etichete: