Redactia.ro
Home » Știri » Noi reglementări în domeniul muncii. Discriminarea și hărțuirea la locul de muncă vor fi aspru amendate

Noi reglementări în domeniul muncii. Discriminarea și hărțuirea la locul de muncă vor fi aspru amendate

discriminarea la locul de munca

Săptămâna aceasta a intrat în vigoare Legea nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Pentru aplicarea corectă a legii, schimbările aduse definesc noțiunea de discriminare la locul de muncă și introduc amenzi fără precedent pentru angajatorii care aplică regimul discriminării. Legea nr. 151/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020.

Legea nr. 151 din 23 iulie 2020: ce schimbări s-au produs

Prin prezenta lege se aduc modificări asupra articolului 5 alin. (2) din Codul muncii, care stipulează următoarele:

„Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă”.

Prin legea promulgată de șeful statului, se modifică și alineatele (3)-(4) ale aceluiași articol, care vor avea următorul cuprins:

• Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

• Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.

Alte cinci noi alineate definesc concret fiecare comportament sancționabil, cum ar fi hărțuirea, discriminarea prin asociere sau victimizarea. Aceste noțiuni sunt reglementate pentru prima dată în Codul muncii. Astfel, discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârșit(ă) împotriva unei persoane care, deși nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparținând unei astfel de categorii de persoane.

Este de reținut, așa cum este menționat în Lege, că nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricția sau preferința în privința unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activității în cauză sau a condițiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerințe profesionale esențiale și determinante, cu condiția ca scopul să fie legitim și cerințele proporționale.

Ce amenzi vor fi date celor care nu respectă prevederile legale

Pe lângă definirea noilor noțiuni introduse, Legea modifică și articolul 59, litera a), care încadrează ca faptă sancționatoare concedierea salariaților pe criterii de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată.

Potrivit noilor reglementări, amenzile sunt cuprinse între 1.000 lei și 20.000 lei. Firmele au posibilitatea să achite jumătate din minimul legal, adică 500 de lei din cei 1.000 de lei, în termen de maxim 15 zile.