Redactia.ro
Home » Stil de viață » Se iese mai devreme la pensie! Cine sunt românii care beneficiază de această facilitate

Se iese mai devreme la pensie! Cine sunt românii care beneficiază de această facilitate

pensie

Persoanele care au atins vârsta limită pentru pensionare și stagiul minim de pensionare se pot retrage din activitate, conform legii. În funcție de data nașterii, fiecare român aflat în câmpul muncii poate afla când are dreptul legal să iasă la pensie.

Există câteva categorii de persoane care pot ieși la pensie mai devreme. Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA și bolilor obișnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca, pot beneficia de pensie de invaliditate.

Românii care pot ieși mai repede la pensie în 2023

De asemenea, mai pot ieși la pensie și elevii, ucenicii, studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicilor profesionale.

Pot solicita pensie de invaliditate și persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinse într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, acestea având dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Valoarea pensiei de invaliditate

Valoarea pensiei de invaliditate depinde gradul de invaliditate, un parametru stabilit prin intermediul a trei criterii, după cum urmează:

Gradul I

Acesta este caracterizat de pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoservire (autoîngrijire, activităţi gospodăreşti, etc), necesitând asistenţă permanentă din partea unei alte persoane.

Gradul II

Gradul II este caracterizat de pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoservire (autoîngrijire, activităţi gospodăreşti, etc.).

Gradul III

Acesta este caracterizat de pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel puţin jumătate din timpul normal de muncă.

Documentele necesare înscrierii la pensie de invaliditate, după caz

– cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 7 la norme);

– carnetul de muncă (original şi copie);

– carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

– carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

– actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie

– livretul militar (original şi copie);

– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

– adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);

– adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme), dacă este cazul;

– procura specială pentru mandatar (original și copie);

– acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (de ex. Certificatul de încadrare în grad de handicap);

– decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);

– adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);

– copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională, unde este cazul.

adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini
Etichete: