Redactia.ro
Home » Știri » 3 sfinți care te vor ajuta în momentele grele. Roagă-te la ei și le vei simți mâna protectoare asupra ta

3 sfinți care te vor ajuta în momentele grele. Roagă-te la ei și le vei simți mâna protectoare asupra ta

3 sfinți care te vor ajuta în momentele grele. Roagă-te la ei și le vei simți mâna protectoare asupra ta

Acești 3 sfinți te vor ajuta în momentele grele! Roagă-te la ei și le vei simți mâna protectoare asupra ta!

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată ocrotitoarea celor bolnavi, sărmani și care au necazuri. Aceasta reușește cu puterea ei să te scape de greutăţi!

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva 

Sfânta Cuvioasă Parascheva îți va veni în ajutor cu puterea ei dacă rostești următoarea rugăciune!

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.”

Sfântul Nectarie

Sfântul Nectarie este considerat vindecătorul de cancer și alte boli grele. Acesta reușește cu puterea sa să alunge boala grea!

Rugăciune către Sfântul Nectarie

Sfântul Nectarie îți va veni în ajutor cu puterea sa dacă rostești următoarea rugăciune!

„O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Sfântul Mina

Sfântul Mina este considerat a fi protectorul celor care au fost tâlhăriți sau păgubiți. Acesta reușete cu puterea sa să le înapoieze ce li se cuvine!

Rugăciune către Sfântul Mina

Sfântul Mina îți va veni în ajutor cu puterea sa dacă rostești următoarea rugăciune!

„Preasfinte și întru tot lăudat Mare Mucenic Mina, de minuni făcătorule, primește această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către ține, că la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor cu lacrimi fierbinți mă rog ție. Vezi, sfinte, pagubă mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu! Mă rog ție, Sfinte Mina, grăbește-te a mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea, că știu, Sfinte al lui Dumnezeu, că ai pătimit munci grele și chinuri înfricoșătoare pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de Dumnezeu. Fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viață această trecătoare, cine a năzuit la sfânta biserica ta și cu credință ti s-a rugat nu a rămas neajutat.

Că cine te-a chemat pe ține întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe ține, de minuni facatorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit pagubă lui? Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine să alerg la ajutorul tău,  să cred că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor.

Și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg către ține cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenic Mina, că să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubașul și scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Roagă-te că să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, că să laud și bine să cuvantez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

adsmedia.ro - Ad Network
Mini Narghilea , Tigare electronica Tip Fume Vapes SIKS
Mini Narghilea Electronica Tip Fume Vapes
Kit Banda Led RGB SIKS
Difuzor de aromaterapie si purificator aer SIKS...
Banda dubla adeziva SIKS®, nu lasa urme pe pereti, reutilizabila
Instalatie De Craciun SIKS, Liniara 24 M, 300 LED -uri, Cu 8 jocuri de lumini
Etichete: